Förälder polisanmäler skola

En skola i Falkenbergs kommun har blivit polisanmäld för tjänstefel.

ANNONS
|

Det var i söndags som en mamma till en elev på skolan gjorde anmälan.

Enligt anmälan ska eleven ha blivit utsatt för våld och hot av en annan elev. Mamman tycker därför att skolan brister i sin omsorg om eleven.

Anmälan är riktad mot skolan i allmänhet men enligt polisen är det troligt att det är rektorn som är ytterst ansvarig.

Polisen ska nu ta in mer exakta uppgifter kring anmälan och se om det finns grund för brottsmisstanken.

HN har varit i kontakt med rektorn på den berörda skolan som inte har velat uttala sig.

ANNONS