FN ser stor förskrivning av adhd-läkemedel som ett orosmoln

Läkemedel mot bland annat adhd och depression skrivs ut till barn och unga i Sverige i högre utsträckning än i grannländerna. FN:s barnrättskommitté lyfter frågan i sin senaste granskning av Sverige.