Flera tågstopp att vänta för resenärer på Västkustbanan

Utbyggnaden av dubbelspår, underhåll och tunnelbygget i Varberg stoppar tågtrafiken under våren. Bussar ersätter och resenärer får räkna med längre restider.