Flera partier vacklar i sjukhusfrågan

Förslaget från Socialdemokraterna i Falkenberg om att slå ihop Hallands två akutsjukhus får inte något omedelbart gehör hos politikerna i Region Halland. Däremot delar många bilden av att diskussionen om sjukhusens framtid behöver komma i gång på allvar. Och flera partier signalerar att man inte vill binda sig vid en lösning innan man fått alla fakta på bordet.