Fler kan rädda liv efter döden

Förra året kom bara en organdonator från södra Halland, och året dessförinnan ingen alls. Frågan om att förenkla förutsättningarna för att donera organ är på tapeten och nu uppmärksammas organdonationer med en egen vecka.