Få i Halland hoppar på högskolan nära inpå gymnasiet

En femtedel i Halmstad, och en ännu mindre andel i resten av Halland, tar klivet till högskolan inom ett år efter gymnasiet. Siffrorna gör att de halländska kommunerna hamnar på den nedre halvan av den nationella topplistan. Och även när man tittar på inom fem år efter studenten, finns det många kommuner där suget efter högre studier är större än i de halländska.