Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Förslag: Djuren kan få en bro över Nissastigen

Trafikverket vill underlätta för djur att korsa väg 26 i Halland och därmed minska viltolyckorna. I en rapport som nu har gått ut på remiss föreslås bland annat att djuren ska få en bro i söder och ett slags övergångsställe i norr.

Trafikverket har gjort en studie om vägars barriäreffekter för djur och mängden viltolyckor i Västsverige. I denna pekas väg 26 mellan Halmstad och länsgränsen till Småland ut som problematisk då båda fenomenen förekommer i hög utsträckning.

Myndigheten utreder nu var och hur man kan skapa bättre möjligheter för djuren att korsa sträckan, som är cirka 60 kilometer lång.

Arbetet har hittills mynnat ut i en rapport, kallad lokaliseringsutredning, med förslag på inriktning inför nästa skede i processen. Rapporten är ute på remiss mellan 16 november och 14 december, vilket innebär att myndigheter och allmänheten har möjlighet att tycka till om innehållet.

– Lokaliseringsutredningen innebär översiktliga studier i ett skede före vi tar fram en vägplan. Vi har sett över den befintliga sträckan och redovisar vad vi har för befintliga passager i dag, vilka som kan förbättras och hur. Vi föreslår också nya faunapassager, säger Kristina Balot, projektledare på Trafikverket.

En djurbro i söder

Ett förslag på ny passage är en bro för djuren över den södra delen av väg 26, i Halmstads kommun. Modellen som föreslås kallas faunabro och skiljer sig från en ekodukt, som bland annat byggts över E 6 vid Sandsjöbacka.

– En ekodukt är en större passage, 32 meter bred. Den har också en ekologisk funktion genom att man planterar växter, biotoper och liknande på den. Det vi föreslår är en smalare bro som är 15 meter bred, säger Kristina Balot.

I Sandsjöbacka norr om Kungsbacka har djuren fått en ekodukt över E 6. Det är en annan modell än den som Trafikverket tittat på för Nissastigen. Bild: Björn Larsson Rosvall / TT
I Sandsjöbacka norr om Kungsbacka har djuren fått en ekodukt över E 6. Det är en annan modell än den som Trafikverket tittat på för Nissastigen. Bild: Björn Larsson Rosvall / TT

I utredningen presenteras förslag på lägen mellan E 6 och Oskarström där bron skulle kunna placeras. Det handlar dels om en plats norr om Älvasjö och dels läget Moaslätten, strax norr om Sennan. Ytterligare ett alternativ har identifierats men möjligheterna för denna placering hänger på hur planerna för platsens användning kommer att utvecklas.

Övergångsställen i norr

Förslag på ytterligare två nya passager finns för den norra delen av vägen, i Hylte kommun. Där handlar det om att lämna öppningar i viltstängslet och skapa en slags övergångsställen för djur, med viltvarningssystem för trafikanter. Denna lösning föreslås vid Lindhult och Änghem.

– I Hylte kommun har vi en mindre fordonsmängd och en vägsektion som är 1+1, vilket innebär att djuren inte behöver springa så långt för att ta sig över vägen, säger Kristina Balot.

De förslagna ”övergångsställena” är alltså inte obevakade utan kopplade till kameror och sensorer som reagerar när djuren närmar sig öppningen.

– Då börjar en skylt blinka som en varning så att trafikanterna vet att de måste stanna.

På väg 42, förbi Koberg i Västra Götaland, finns ett exempel på ”övergångsställe” som tas upp i utredningen. Bild: EnviroPlanning, Fredrik Winterås
På väg 42, förbi Koberg i Västra Götaland, finns ett exempel på ”övergångsställe” som tas upp i utredningen. Bild: EnviroPlanning, Fredrik Winterås

Utredningen föreslår även förbättringar av befintliga passager vid vissa portar och broar samt vid existerande viltstängsel. Trafikverket ser också att det skulle behövas viltstängsel på den södra delen av vägen, mellan E 6 och Åled, då detta saknas på sträckan i dag.

– Vi vill finna lösningar som är långsiktigt hållbara. Det får inte bli att vi gör faunaåtgärder som kan påverkas av störande verksamheter som minskar djurens möjlighet att passera i genomgående stråk, sammanfattar Kristina Balot.

Prislapp på 85 miljoner kronor

Lokaliseringsutredningen är ett tidigt skede i processen. Ingenting är ännu bestämt, poängterar projektledaren.

– Nu kan allmänhet och myndigheter tycka till innan vi bestämmer inriktningen för nästa skede, som är vägplanen. Den påbörjas troligen först våren 2022 och sen pågår den till någonstans runt 2024. Därefter kommer bygghandlingen och efter den börjar man bygga. Det blir kanske hösten 2025 eller liknande.

Bild: MIKAEL FRITZON / TT
Bild: MIKAEL FRITZON / TT

Handlingarna som nu är ute på remiss finns att läsa på Trafikverkets hemsida. I normala fall brukar myndigheten även tillhandahålla dem i fysisk form men på grund av coronaviruset är detta inte möjligt den här gången.

Prislappen för projektet bedöms till cirka 85 miljoner kronor.

– Då är alltifrån åtgärderna till projektering och byggherrekostnader samt anläggningskostnader för faunaåtgärder inräknat, säger Kristina Balot.

LÄS MER: Det blir 80 km/h på Nissastigen vid månadsskiftet

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här