Ester, 16: ”Att använda vitt snus är ju inte alls som att röka”

Ester går första året på gymnasiet på Peder Skrivares skola i Varberg. Hon har använt vitt snus i drygt ett år, men hennes föräldrar vet inte om att hon snusar.