Eriksson (M): ”Jag känner ingen oro”

Hur Region Hallands patientuppgifter hanteras är formellt regionstyrelsens ansvar, men ord­förande Mats Eriksson (M) säger sig inte känna oro över utlämnandet till Boston, USA. – Vem skulle ha intresse av att missbruka materialet? undrar han.