Dömd halländsk mäklare blir av med licensen

Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att återkalla en halländsk mäklares registrering. Enligt beslutet uppfyller inte mannen längre kraven på redbarhet och lämplighet.