Dödsolyckan inträffade vid ett rutinuppdrag på Södra Cell

Lokföraren som tragiskt omkom i en arbetsplatsolycka i förra veckan stod helt oskyddad längst bak på tåget vid olyckstillfället. Helt enligt rutinerna. Järnvägsoperatören Hector Rail, där mannen arbetade, har nu tillfälligt ändrat rutinerna för att öka säkerheten. Lokförarplatsen förblir dock oförändrad.