Detta händer om Vårdförbundets varsel blir verklighet

Det är nu bara en dag kvar tills Vårdförbundets varsel om övertids- och nyanställningsblockad börjar gälla. Men vad innebär det i praktiken? Och hur påverkas patienterna?
– Blockaden ska inte äventyra patientsäkerheten, men det är upp till arbetsgivaren att organisera verksamheten så att den fungerar, säger Margot Kamruddin, Vårdförbundets ordförande i Halland.