De sociala ersättningarna minskar i Halland

I Halland får 11,5 procent av befolkningen någon form av social ersättning. Det är bland den lägsta siffran i Sverige visat statistik från SCB.