De kämpar för kvinnors rätt att få föda hemma

Barnmorskorna Jennie Dalsmark och Jeanette Ståhl vill slå ett slag för alla kvinnors rätt till valfrihet. Båda två har medverkat vid ett antal hemförlossningar och ser flera fördelar. I coronatider har efterfrågan dessutom ökat rejält.

ANNONS
|

LÄS MER:Hanna Widlund: ”En helt otrolig upplevelse”

Jennie Dalsmark och Jeanette Ståhl har en önskan om att hemförlossningar i Halland ska bli offentligt finansierade och en del av vårdvalet. I region Stockholm är detta verklighet – om man skrivs in på Karolinska. Kravet där är att man är en frisk omföderska med en normal graviditet och med max 40 minuters restid till sjukhuset.

– Samhällsekonomiskt tror jag att fler regioner skulle vinna på att införa det här alternativet. Kvinnor som föder hemma tar inte upp en sjukhusplats. Dessutom visar forskning att risker för komplikationer i vissa fall minskar om man föder i hemmet, säger Jeanette.

Hon och Jennie bor i Halmstad och är en del av Göteborgsbaserade Barnmorsketeamet. Teamet består av en grupp av barnmorskor som assisterar vid hemförlossningar, och varje barnmorska i gruppen har sitt eget företag.

ANNONS

Sedan årsskiftet erbjuder Jennie och Jeanette sina tjänster till kvinnor i Halland och Skåne. Men i dagsläget får man alltså själv betala för vården om man vill föda hemma i de här delarna av landet. En hemförlossning kan kosta allt mellan 10 000 och 20 000 kronor, beroende på vilken hembarnmorska man väljer.

– Hos oss varierar kostnaden eftersom vi inte har ett fast pris utan debiterar per timme, säger Jennie.

Efterfrågan har ökat under pandemin

Hon och Jeanette poängterar att hemförlossningar inte passar alla: Man ska vara frisk, graviditeten ska vara normal och man ska naturligtvis själv bära på en stor önskan om att föda hemma. Dock finns inget krav på att man ska vara omföderska om man väljer att föda med någon av Barnmorsketeamets barnmorskor.

– Vi hör från kollegor runt om i landet att efterfrågan på hemförlossningar blivit större sedan coronapandemin slog till, berättar Jeanette.

Bild: Shutterstock

En graviditet beräknas pågå i 40 veckor. I vecka 30 har man en första träff med sin barnmorska – om man väljer någon från Barnmorsketeamet. Rutinerna kan skifta beroende på vilken hembarnmorska man väljer. I vecka 37 hålls ett förlossningsförberedande samtal och sedan har hembarnmorskorna jour fram till dess att förlossningen sätter igång. Överburna barn måste dock födas på sjukhus av säkerhetsskäl.

ANNONS

– Mot slutet av förlossningen – eller tidigare om det finns behov för det – är vi två barnmorskor på plats i hemmet, för högsta möjliga säkerhet för mor och barn, fortsätter Jennie.

”Förutsättningarna för hundra år sedan i Sverige och i utvecklingsländerna är inte desamma som när kvinnor i Sverige i dag föder hemma.”

”Ett säkert alternativ”

Hon och kollegan ser många fördelar med hemförlossningar. Tryggheten i att vara hemma, ökade möjligheter för kvinnan att styra förloppet själv och att man har samma barnmorskor närvarande under hela processen – från förberedande samtal till eftervård – är några exempel. Lustgas eller ryggbedövning erbjuds inte i hemmet, däremot olika former av icke-medicinsk smärtlindring, som till exempel värme, bad, massage eller akupunktur.

Akututrustning som exempelvis kan bli nödvändig om kvinnan får blödningar eller om barnet skulle ha svårt med andningen tar barnmorskorna med sig. Kvinnan sys också på plats i hemmet om ett sådant behov finns.

Om några komplikationer uppstår under förlossningen – eller om den födande med eventuell partner vill förflytta sig till sjukhus – kan hembarnmorskorna ringa ambulans eller själva köra kvinnan till sjukhus. Både Jennie och Jeanette känner sig dock trygga med att hemförlossning är ett säkert alternativ för de kvinnor som uppfyller kriterierna.

Men ibland kan saker ske snabbt, och då är ju ändå läkaren och sjukhuset längre bort jämfört med om man redan är där?

ANNONS

– Absolut, så är det. Och det ska man vara medveten om. Men det finns ingen forskning som visar att fler kvinnor och barn dör eller skadas allvarligt vid förlossningar som sker i hemmet, om man ser på studier gjorda i länder som är jämförbara med Sverige, säger Jeanette.

Ett argument som ibland lyfts i debatten kring hemförlossningar är att långt fler kvinnor och barn dog förr i tiden – när fler födde hemma. Detsamma gäller i utvecklingsländer där förlossningar sällan sker på sjukhus.

– Men det är saker som inte går att jämföra. Förutsättningarna för hundra år sedan i Sverige och i utvecklingsländerna är inte desamma som när kvinnor i Sverige i dag föder hemma. Här har kvinnorna gått igenom kvinnohälsovårdens program och är noga övervakade av sjukvården fram till förlossningen, säger Jeanette.

”Det som är synd i dagens läge när man får betala sin hemförlossning själv är att det på så sätt blir en klassfråga.”

Ser fördelar med valfrihet

Hembarnmorskorna poängterar också att alldeles oavsett om hemförlossningar erbjuds som ett alternativ eller inte – så kommer det alltid finnas kvinnor som vill föda hemma av olika skäl.

– Och finns det då inte barnmorskor som är villiga att assistera så är riskerna betydligt större, säger Jeanette.

Jennie fyller i:

– Det som är synd i dagens läge när man får betala sin hemförlossning själv är att det på så sätt blir en klassfråga. Det är inte rättvist, alla borde kunna få den här möjligheten.

ANNONS

Varken Jennie eller Jeanette är direkt kritiska till sjukhusens sätt att hantera förlossningar – även om de ställer sig frågande till en del saker. Jeanette jobbar på förlossningen i Helsingborg parallellt med att assistera vid hemförlossningar. Även Jennie har arbetat på sjukhus tidigare. I dag jobbar hon med flera andra saker som till exempel gravidyoga, i sitt eget företag.

Ingen av dem kan livnära sig på att vara hembarnmorskor, eftersom det förmodligen kommer att handla om någon enstaka förlossning i månaden. Dock är de överens om att de är glada över att kunna hjälpa de kvinnor som vill föda hemma. Ganska tidigt i sina karriärer kände de att de ville kunna erbjuda alternativ till sjukhusförlossningar, eftersom de ser flera fördelar med valfriheten och länge funderat på om sjukhus verkligen är det bästa för alla.

”Det känns fel att barnmorskorna ofta är stressade, har flera förlossningar på samma gång och att kvinnor ibland får byta barnmorska under förlossningen.”

Region Halland vill inte finansiera hemförlossningar

Båda två är dock noga med att poängtera att sjukhusen naturligtvis behövs för alla sjuka kvinnor som föder barn, eller för de med svåra graviditeter där det finns riskfaktorer. Och för de som helt enkelt bara vill föda på sjukhus.

– Men det känns fel att barnmorskorna ofta är stressade, har flera förlossningar på samma gång och att kvinnor ibland får byta barnmorska under förlossningen, säger Jeanette och fortsätter:

ANNONS

– Dessutom har jag en känsla av att man kanske ofta stressar på förlopp och inte låter kvinnan styra. Men det är inte det här som är grejen, vi säger inte att det ena är bättre än det andra. Vi vill bara öka möjligheterna till valfrihet för den kvinna som ska föda.

Enligt Marianne Kondrup, kommunikationschef på Hallands sjukhus, finns inga planer på att låta hemförlossningar ingå i vårdvalet och bli offentligt finansierade i regionen.

– Hallands sjukhus har inte i uppdrag att bistå vid hemförlossningar och frågan är i nuläget inte heller aktuell. Huvudanledningen till detta är att man anser att den högsta patientsäkerheten kan erbjudas på sjukhus.

Hemförlossningar

Endast en promille av alla födslar i Sverige sker planerat med stöd av barnmorska i hemmet. I grannländerna Norge, Danmark och Island är hemförlossning vanligare än i Sverige även om det inte är särskilt vanligt i dessa länder heller.

Enligt Svenska Barnmorskeförbundets policydokument rörande hemförlossningar visar genomgångar av de studier som gjorts i höginkomstländer i västvärlden att det inte finns några signifikanta skillnader i dödlighet hos varken mor eller barn – oavsett om förlossningen sker hemma eller på sjukhus.

Däremot bedöms riskerna för dödlighet hos barnet (enligt vissa studier) som högre i länder där hemförlossning inte ingår i hälso- och sjukvårdssystemet (som är fallet i Sverige), även om resultaten inte heller här visar några större skillnader, bara väldigt små sådana – knappt statistiskt säkerställda.

Studierna visar också att kvinnor som planerat att föda hemma har tre gånger högre sannolikhet att föda spontant vaginalt jämfört med kvinnor som föder på sjukhus. (Alltså färre kejsarsnitt, färre sugklockor och mindre värkstimulerande dropp/andra igångsättningsmetoder om förlossningen planerats vara en hemförlossning från början.) Förekomsten av större förlossningsskador var också lägre bland kvinnorna i hemförlossningsgruppen.

En del studier visar dock att det finns något större risker för förstföderskor att föda hemma jämfört med på sjukhus.

Viktigt att poängtera i sammanhanget är att resultaten i studierna det talas om ovan gäller friska kvinnor med normala graviditeter.

Källa: Svenska Barnmorskeförbundets policydokument angående hemförlossningar.

ANNONS