Vaccintionssamordnare Pernilla Wallerstedt tycker att det blivit ett olyckligt fokus på vaccinationsstarten i Halland. ”Kapacitetsmässigt skulle vi kunna ge allt vaccin med en gång denna veckan, men då hamnar vi i otakt för dos två och har då inte tillräckligt många doser”.
Vaccintionssamordnare Pernilla Wallerstedt tycker att det blivit ett olyckligt fokus på vaccinationsstarten i Halland. ”Kapacitetsmässigt skulle vi kunna ge allt vaccin med en gång denna veckan, men då hamnar vi i otakt för dos två och har då inte tillräckligt många doser”. Bild: Johan Nilsson/TT och Privat

Därför håller Halland igen med vaccineringen

Hallands långsamma vaccinationsstart har fått kritik och väckt många frågor. Varför vaccinerar man inte bara på i samma takt som det levereras vaccin? Förstår man inte hur efterlängtat vaccinet är och att varje spruta kan rädda liv? Region Hallands vaccinationssamordnare Pernilla Wallerstedt förklarar hur man resonerar.

ANNONS
|

HP har i flera artiklar berättat om hur Halland utmärkt sig genom att ha den långsammaste vaccinationsstarten i landet. Fram till den 8 januari användes bara 372 av drygt 6 000 levererade doser. Sedan dess har tempot ökat och av de totalt 12 500 doser som levererats till och med förra veckan har cirka 7 500 använts, det vill säga sex av tio doser.

Läs mer: Halland vaccinerar minst i landet – men ska nu gasa på

Läs även: Region Halland försvarar sin långsamma vaccinationstakt

Varför används inte allt vaccin som levereras?

ANNONS

– Jag inser att det här kan vara svårt att förstå, men det är inte så att vi bygger upp ett lager. Vi har full koll på våra doser och varje dos i frysen är intecknad. Den som får dos ett måste också efter tre veckor kunna få dos två, annars får vaccinet inte effekt. Det är detta vi vill säkerställa, säger Pernilla Wallerstedt.

Ska inte spara till andra dosen

Resonemanget låter logiskt och inledningsvis rekommenderade också Folkhälsomyndigheten att regionerna sparade doser till den andra vaccinrundan. Men den 11 januari ändrades rekommendationen. Då hette det att ”Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu regionerna att inte spara dos två utan använda det vaccin man får eftersom leveranserna av vaccin verkar stabila”.

Läs mer: Region Halland slutar spara dubbla vaccindoser

Varför fortsätter då Region Halland att spara till dos två?

– Det är inte så att vi sparar doser, men vi kan inte vaccinera fler i veckan än vad vi vet att vi kan vaccinera tre veckor senare. Tyvärr verkar det som att vi kommer att få leva med en osäkerhet kring vaccinleveranserna. Denna vecka får vi färre doser än förväntat och Astra Zeneca, som väntar på att få sitt vaccin godkänt, har redan minskat sin leveransprognos två gånger, säger Pernilla Wallerstedt.

ANNONS

Hamnar i otakt om ger allt vaccin

Att Halland denna vecka räknar med att kunna vaccinera 4 000 hallänningar, trots att man bara väntas få 1 950 doser, blir möjligt tack vare det lager som nu finns.

– Eftersom vi inte startade i full takt och följde dåvarande direktiv om att spara andra dosen, så har vi än så länge vaccin i frysen. Utifrån vår plan kommer detta lager vara slut runt vecka 6-7. Kapacitetsmässigt skulle vi kunna ge allt vaccin med en gång denna veckan, men då hamnar vi i otakt för dos två och har då inte tillräckligt många doser.

Hon poängterar att det är leveranserna av vaccin som är den kritiska punkten, inte förmågan att utföra själva vaccinationerna.

– Jag har hört sägas att vår långsamma start skulle bero på att vi inte har kapacitet eller inte har förberett oss tillräckligt, men det stämmer inte. Jag skulle vilja säga att vi har en väldigt god kapacitet och ett jättebra samarbete med kommunerna.

Läs även: Hallands låga vaccinationstakt har blivit en politisk tvistefråga

Kommunernas personal fanns inte på plats

Just det nära samarbetet med de halländska kommunerna uppges annars vara en av orsakerna till att Halland fick en så långsam start. Pernilla Wallerstedt förklarar:

– Vi har planerat för vaccinationen ända sedan i somras och vår organisation bygger på ett samarbete med kommunerna. Långt in i december var beskedet att det första vaccinet skulle komma den 11 januari och det var det datum vi planerade utifrån. När vaccinet istället kom den 27 december, mitt i julhelgerna, så fanns inte kommunernas personal på plats och vi beslutade då att börja i liten skala med enbart regionens personal, säger hon och tillägger:

ANNONS

– Under denna period fick vi också möjlighet att prova vårt helt nya system för journalföring och registrering av doser och kunde sätta rutinerna innan vi gick ut bredare och började vaccinera ihop med kommunerna.

Men alla regioner blev ju tagna på sängen av att vaccinet kom tidigare än sagt. Hur kommer det sig att de andra kom igång snabbare?

– Olika regioner har organiserat arbetet på olika sätt och vår modell var uppbyggd tillsammans med kommunerna. Eftersom vi samtidigt hade en hög smittspridning och hög sjukfrånvaro så var det ett gemensamt beslut att starta i liten skala. Jag kan tycka att det blivit ett olyckligt fokus på inledningen. Det viktiga är att hallänningarna kommer att få sitt vaccin helt enligt plan, säger Pernilla Wallerstedt.

I förra veckan släppte Region Halland en bild av hur mycket man planerar att vaccinera i förhållande till leveranserna av vaccin. Den blå linjen är levererade doser och den svarta antal vaccinationer.
I förra veckan släppte Region Halland en bild av hur mycket man planerar att vaccinera i förhållande till leveranserna av vaccin. Den blå linjen är levererade doser och den svarta antal vaccinationer. Bild: Region Halland

Är det bra att olika regioner genomför vaccinationen på olika sätt?

– Vi har en tät kontakt med de andra regionerna och eftersträvar en enhetlighet, men vi har också olika förutsättningar. En del har storstäder, andra glesbygd. En del har upphandlat hjälp med vaccinationen och andra sköter det själv. Jag är övertygad om att alla regioner har en bra strategi utifrån sina förutsättningar.

Fakta: Antal vaccinerade så här långt

Totalt antal vaccinerade i Halland: cirka 7 550 personer (22/1)

Vecka 1: Cirka 370 personer vaccinerades på äldreboenden.

Vecka 2: Drygt 3 000 personer vaccinerades, varav drygt 2 000 på äldreboenden. Vaccineringen av personer med hemtjänst och personer som bor med någon som har hemtjänst inleddes.

Vecka 3: Drygt 4 000 personer vaccinerades, med fokus på personer med hemsjukvård och personer som bor med någon som har hemsjukvård, och på personal som arbetar patientnära på äldreboenden och inom hemtjänsten. Vaccinationen på äldreboenden (första dosen) avslutades under veckan. Vaccination av vårdpersonal i kritiska funktioner på sjukhusen inleddes.

Vecka 4: Nästan 4 000 personer beräknas vaccineras under veckan. Under vecka 4 förväntas vaccinleveransen sjunka till 1 950 doser, för att nästa vecka öka till 4 110.

ANNONS