Då blir könstypiska yrkesval ett problem

Att många halländska kvinnor arbetar inom vård och skola medan männen främst dras till bygg- och teknikbranscher förvånar inte Anna Isaksson, docent i sociologi.
– Men det är väldigt sorgligt att det fortfarande finns så många normer och föreställningar som begränsar individens yrkesval, säger hon.