Chefer ska utbildas i jämställdhet och likabehandling – under ett helt år

Under ett års tid ska chefer inom fyra organisationer utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling inom ramen för ett regionalt projekt.
– Vi jobbar ständigt för en ökad jämställdhet och mångfald i vår organisation, och för att lyckas behöver vi bli duktigare på ledningsnivå, säger projektdeltagaren Jan Sjöstedt, förbundsdirektör på räddningstjänsten Väst.