C lägger fram gemensamt förslag om nytt tågstopp i Halland

Centerpartiet i Varberg och Falkenberg möts nu över kommungränsen och lägger fram motioner om ett gemensamt förslag – nämligen ett nytt tågstopp i Halland.
– Vi måste börja ta klimatfrågan på allvar, säger gruppledare Lena Språng.