Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bygglov för industri går snabbt att få i Halland

Bygglovsprocesserna är snabbare och enklare i Halland än var de var för fyra år sen. Men tillstånd för alkoholservering tar däremot sin tid att få.

Det är en organisation som heter Näringslivets regelnämnd (NNR), som återkommande undersöker hur lätt eller svårt det är för företagare i kontaktaktern med, eller att få tillstånd hos, kommunerna.

– Sedan vi genomförde undersökningen förra gången, 2012, har fler av kommunerna i riket blivit bättre i de här frågorna. Men fortfarande ser prisbilderna olika ut, säger Andrea Femrell, vd för NNR.

Exempel: Bygglovsavgiften i Kungsbacka för en tillbyggnad av industrilokal, vilken inte kräver planändring, är i dag 74 000 kronor. I Laholm däremot är avgiften för samma typ av ansökan 36 000 kronor.

– Det är för stor skillnad, säger Femrell. Dessutom är det svårt för den som söker bygglov att se vad de egentligen betalar för.

Han träffade i går företrädare för kommunerna i Halland och redovisade organisationens kartläggning för dem. Undersökningen har skett inom områden som är viktiga för näringslivet.

Bland annat har man frågat kommunerna om de har ”företagslotsar”, vilka särskilt hjälper företag genom det kommunala maskineriet. Samtliga kommuner i Halland har det.

En fråga som ingår i undersökningen, som ligger vid sidan om tillståndsgivning och avgifter, gäller den offentliga upphandlingen i kommunerna.

De flesta av kommunerna har regelbunden uppföljning av vinnande anbud. Men vi menar att de kan ha bättre dialog inför upphandlingen och också med de företag som inte vann.

Andrea Femrell förklarar att kommunerna har en hel del att tjäna på att inte glömma bort dem som gallrats bort i granskningen av offerterna vid en offentlig upphandling.

– Om man tar kontakt företrädarna för dessa företag och förklarar varför deras anbud inte vann, berättar vad som saknades, känner sig företagen ändå sedda och kommunen får i fortsättningen in fler anbud.

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här