Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Vilhelm Stokstad/TT

BUP i Halmstad och Falkenberg får kritik

En pojke fick vänta ett halvår på uppföljning av medicinering. Nu får barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Halmstad och Falkenberg kritik av inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen ägde rum 2017 i samband med att pojken skulle överföras mellan enheterna. Pojken hade på kort tid förlorat tre anhöriga och hans psykiska hälsa hade försämrats.

I anmälan till IVO framgår det att det ska ha dröjt flera månader mellan kontakterna med vårdenheterna. Det ska även ha tagit tre månader för patienten att få ett läkarintyg från BUP.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Halmstad och Falkenberg ska även ha brustit när det gäller uppföljningen av pojkens medicinering. Efter ett misslyckat försök att kontakta familjen i maj 2017 gjordes inget senare kontaktförsök, och uppföljningen av läkemedelsbehandlingen skedde först i oktober/november 2017 – ett halvår senare.

Nu får BUP i Halmstad och Falkenberg kritik av inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I beslutet fastslås det att BUP i Halmstad och Falkenberg brustit i hanteringen av patienten i flera avseenden. Det handlar om överföringen av patient mellan de två vårdenheterna, uppföljningen av pojkens läkemedelsbehandling, samt att enheterna inte utfärdat ett läkarintyg inom skälig tid.

IVO gör bedömningen att BUP i Halmstad lagt ett stort ansvar på familjen i fråga om att själva kontakta BUP i Falkenberg, utan att försäkra sig om att de faktiskt var fullt införstådda med detta.

I ett yttrande till IVO har verksamhetschefen för BUP i Halland framfört att de har identifierat brister i överföringen mellan enheterna, och att förbättring behövs och kommer göras. BUP Halland har även framfört att de behöver bli bättre på att förmedla och informera om olika specialistenheter inom verksamheten.