Bostadsbrist i hälften av länets kommuner

För bland annat unga vuxna kan det vara svårt att få in en fot på bostadsmarknaden. Det visar en rapport från Länsstyrelsen. Hälften av länets kommuner uppger att det råder bostadsbrist.