Beslutet: ingen skyddsjakt på varg i Halland

Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt på varg. Beslutet motiveras med att det inte bedöms finnas en risk för allvarlig skada framöver.