Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bekräftade coronafall i alla länets kommuner – utom Hylte

Sammanlagt 31 personer är bekräftat smittade av coronaviruset i Halland. Efter att fem anställda på intensivvårdsmottagningen och en på dialysavdelningen på sjukhuset i Varberg testat positivt ska nu även friska medarbetare testas.

Från att det första fallet av covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset, bekräftats i Halland har antalet smittade ökat från dag till dag. På torsdagseftermiddagen kom beskedet att 31 personer är bekräftat sjuka i Halland, mer än dubbelt så många som vid samma tidpunkt dagen innan.

Bekräftade fall finns i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Hylte är den enda kommunen som ännu inte har några bekräftade fall. Samtliga drabbade har milda symptom och är isolerade i sina hem eftersom ingen är i behov av inneliggande sjukhusvård.

Fem av de 31 smittade hallänningarna jobbar på intensivvårdsavdelningen och en på dialysavdelningen på Hallands sjukhus Varberg. En av dem, den som bekräftades smittad på onsdagen, har varit på en resa i ett känt riskområde. De övriga fem har ingen koppling till något riskområde utomlands utan misstänks ha blivit smittade av sin kollega.

70 sjukhusanställda provtas

För att säkerställa att inte fler ur personalstyrkan blivit smittade av coronaviruset ska alla som jobbat på intensivvårdsavdelningen den senaste veckan provtas även om de inte visar några symptom, det handlar om ett 70-tal anställda. Det innebär att man går ifrån de rutiner som finns om att endast de personer som man misstänker är smittade och visar symptom får lämna prov. Eftersom det är troligt att det skett smittspridning på avdelningen kommer också ett antal patienter som vårdats där provtas.

– Under föregående vecka fanns det medarbetare som nu visat sig ha covid-19 som vårdade patienter. Vi har hittills provtagit ett antal patienter och provsvaren vi fått har varit negativa, säger Carolina Samuelsson som är sjukhuschef på Hallands sjukhus.

– Det rör sig om en möjlig period för smitta på intensivvårdsavdelningen från den andra mars fram tills i går onsdag. De patienter som har passerat avdelningen under denna period kommer vi ta hand om. Dem kommer vi att kartlägga, identifiera och kontakta, fyller smittskyddsläkare Maria Löfgren i.

Vanligtvis isoleras provtagna i väntan på svar men eftersom de provtagna medarbetarna på sjukhuset i Varberg är ett undantag från rutinerna är de i tjänst så länge de är fullt friska. Svar på personalens prover väntas på fredagen.

Hallands sjukhus går upp i stabsläge

I samband med att den första ur sjukhuspersonalen bekräftades smittad gick Hallands sjukhus upp i stabsläge. Det innebär bland annat förhöjd beredskap och en omprioritering i arbetet på sjukhuset i Varberg.

– För att säkerställa vård för hallänningarna och vårt uppdrag som sjukhus har vi prioriterat om våra resurser. Det innebär att vi under torsdag och fredag senarelägger ett antal operationer och behandlingar som inte bedöms som akuta eller högprioriterade, säger Carolina Samuelsson och fortsätter:

– Vi lånar och inventerar de medarbetarna vi har för att kunna upprätthålla det mest central och det viktigaste för att kunna ge sjukvård till invånarna som behöver det.

Vad skulle hända om en stor del av personalen visade sig vara smittade av covid-19?

– Jag bedömer det som väldigt osannolikt. Men skulle det vara fallet får vi göra ytterligare omprioriteringar, säger Carolina Samuelsson.

Besök på äldreboende förbjuds

Eftersom viruset är så pass nytt är det svårt att veta vilka som tillhör den främsta riskgruppen. Majoriteten av de som blivit sjuka får lindriga symptom men rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen. Region Halland avråder därför i största möjliga mån från fysiska besök hos inneliggande patienter och på äldreboenden.

Halmstads och Hyltes kommuner följer regionens rekommendationer medan bland annat Laholms kommun tagit det ett steg längre och totalt förbjudit besök på kommunens särskilda boende för äldre för att förhindra smitta.

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här