Även vandrare kan få en kustnära led

För ett par år sedan invigdes den havsnära cykelleden Kattegattleden. Nu finns tankar om att även skapa en kustnära vandringsled genom Halland. – Vi ska börja med att undersöka om det är praktiskt möjligt, säger Jonas Olsson, projektansvarig på Region Halland.