Arbetsgivare engageras för att minska mäns våld mot kvinnor

Varje timma sjukskriver sig en kvinna till följd av våld i en nära relation. Samtidigt ägnar många våldsutövare en stor del av sin arbetstid till att kontrollera ”sin” kvinna.
På måndagens samlades företrädare för flera av Hallands största arbetsgivare på Slottet i Halmstad för att lära sig mer om våldet mot kvinnor och hur de själva kan bidra till att det förebyggs och stoppas.