Arbetsförmedlingen ser en ökning av arbetslösa ungdomar i Halland

En av Arbetsförmedlingens största utmaningar inför 2021 är att få ut unga och utrikesfödda i arbetslivet.

ANNONS
|

När den halländska arbetsmarknaden snart går in i 2021 så är det med en rad utmaningar. En av dem är att få ut ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa i sysselsättning. Coronapandemin har som tidigare känt slagit hårt i länet - främst inom den privata tjänstesektorn.

– Det är många anställda inom till exempel hotell, besöksnäringen och restaurangbranschen som drabbats. Det handlar om neddragningar, korttidspermitteringar och till och med varsel på en del håll, säger Niclas Gustafsson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Halland och Sjuhärad.

En av konsekvenserna är att många ungdomar och utrikesfödda personer nu står utan jobb.

– I de branscherna finns det många ungdomar och utrikesfödda sysselsatta och när en kris drabbar oss så är det oftast sist in, först ut som gäller. Det är en del unga och utrikesfödda som var sysselsatta under året, inte minst under sommaren men som nu har kommit tillbaka till oss. Så visst ser vi en betydande ökning och det är oroande, säger Niclas Gustafsson.

ANNONS

Hur ska ni få ut fler unga och utrikesfödda i arbete under 2021?

– Först och främst ska jag säga att det finns en tilltro att ungdomar är de som oftast söker sig till och tar exempelvis timjobben och på så sätt kan det gå snabbt att få ut dem i arbetslivet. Men för den gruppen som blir kvar när efterfrågan ökar så är det viktigt att höja sin egen kompetensnivå. Vi ser en påskyndad strukturomvandling på arbetsmarknaden som gör att kraven ökar och konkurrensen om de lediga jobben ökar. Det finns de som inte har gymnasiekompetens och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ha en sådan utbildning. Där har vi på Arbetsförmedlingen en viktig uppgift - att coacha och vägleda ungdomar till utbildning och kompetenshöjning.

Fler inskrivna på Arbetsförmedlingen i år

I november i år var drygt 11 500 hallänningar inskrivna på Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Det är nästan 2 500 mer än i november förra året.

– Det är klart att det är en hög siffra. När det var som högst låg siffran på närmare 13 000 inskrivna. Just nu ser vi en växande långtidsarbetslöshet även fast det finns regionala skillnader i länet.

Prognosen visar en stabilisering under 2021

På nationell nivå är det fortfarande ett allvarligt läge på arbetsmarknaden och det första halvåret av 2021 bedöms arbetslösheten att öka. Det visar den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen nyligen släppte. Men det finns tendenser på stabilisering, likaså i Halland.

ANNONS

– Enligt den prognos man nu gör så kan det bli en stabilisering från mitten och under hösten 2021 i Halland. Därefter ser vi en återhämtning under 2022 som ligger närmare de nivåerna vi låg på tidigare. Men det ska samtidigt sägas att mycket är osäkert just nu, säger Niclas Gustafsson.

Hur ser du på den lokala arbetsmarknaden inför 2021?

– Det finns en oro och stor osäkerhet hos de branschföreträdarna som jag träffar. Så länge den här andra vågen av pandemin dras ut desto svårare blir det. Men det finns samtidigt en stark framtidstro här - man tror på att det här ska ordna sig och att Halland kommer att blomstra igen.

ANNONS