Humanitär princip. Att inte ställa större krav än vad som krävs för att minimera smittspridning är rätt väg att gå, tycker Mats Erntell, smittskyddsöverläkare på Hallands sjukhus.
Humanitär princip. Att inte ställa större krav än vad som krävs för att minimera smittspridning är rätt väg att gå, tycker Mats Erntell, smittskyddsöverläkare på Hallands sjukhus.

Allt fler lever bra trots hiv

I dag är bromsmedicinen mot hiv så bra att många patienters virusnivå praktiskt taget ligger på noll. Det gör att personer med sjukdomen kan få ha sex med kondom utan att berätta om sin sjukdom, med tillstånd från sin läkare.

ANNONS
|

– Om en smittad person sköter sin medicinering och läkaren ser att viruset inte längre är mätbart, kan läkaren nu ta bort kravet på att alltid informera partnern om hiv, säger Mats Erntell, smittskyddsöverläkare.

Det finns många fördomar om viruset och därför hade Folkhälsomyndigheten en kampanj för att sprida kunskap om hiv i höstas.

– Numera kan man leva med hiv utan att i praktiken vara smittsam. Det är ny kunskap som kommit på senare tid. Inte ens alla människor i vården har tagit till sig det, säger Maria Axelsson, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Studier har visat att om en person med hiv inte är behandlad med medicin är risken att överföra viruset till den andra personen vid vaginalt samlag utan skydd 0,1 procent.

ANNONS

Vid analt samlag utan skydd är risken 1 procent.

Om man tar medicin och dessutom använder kondom är risken minimal att överföra viruset.

– Om en smittad person har säkert sex med kondom finns i praktiken ingen smittorisk, säger Mats Erntell.

Han menar att det är viktigt att de regler som sätts upp mot smittspridning av hiv måste vara proportionerliga till de verkliga riskerna.

–Det är en humanitär princip att vi inte ska ställa större krav än vad som krävs för att minimera smittspridningen, säger Mats Erntell.

Läkaren kan alltid ta tillbaka undantaget, berättar Erntell. Generellt går en person med hiv på kontroll hos läkaren två till fyra gånger om året. Vid varje uppföljningsbesök undersöks om virusnivån fortfarande är på låg nivå och om undantaget från informationsplikten fortfarande ska gälla.

–Det är inte släppt vind för våg. Befolkningen behöver inte vara rädd för att det skulle vara lätt att bli smittad i dag, så slappt är det inte.

Informationsplikten, som är del av smittskyddslagen, har funnits i Sverige sedan 1985. Trots att behandlingen av hiv har förändrats radikalt sedan dess ser lagen fortfarande likadan ut.

Det är inte ett eget brott i brottsbalken att överföra hiv-virus. Om det kan bevisas att man har brutit mot informationsplikten döms man i stället för grov misshandel. Straffet om man döms är fängelse i ett till tio år.

ANNONS

Om man har brutit mot informationsplikten genom slarv kan man dömas för vållande till sjukdom och få fängelse i upp till fyra år.

I Sverige har debatten om huruvida informationsplikten ska finnas över huvud taget pågått i flera år. Flera riksdagspartier ställer sig bakom att ta bort den.

På 1990-talet fanns bara en sorts bromsmedicin. Många fick stora biverkningar av medicinen och att det bara fanns en medicin gjorde att viruset snabbt utvecklade resistens mot botemedlet.

– Men i dag behandlas man med en kombination av olika läkemedel. Om en patient får besvär med en medicin kan man byta, så i dag har de flesta väldigt få biverkningar och många har inga alls, säger Jakob Billfeldt, verksamhetschef på infektionskliniken på sjukhuset i Halmstad.

I Halland bär i dag ett 60-tal personer på hiv. Varje år blir fyra till fem nya personer smittade, de flesta utomlands.

–Vad vi känner till har vi nästan ingen smittspridning i Halland, säger Mats Erntell.

Fakta: Hiv

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är en kronisk infektion som det ännu inte finns något botemedel mot. Bromsmedicinerna i dag är dock så effektiva att människor med hiv kan förväntas leva lika länge och ha en jämförbar livskvalitet som människor utan viruset.

Om hiv inte behandlas med bromsmedicin utvecklas det till aids som är en livshotande sjukdom där immunförsvaret bryts ned.

Hiv kan överföras genom samlag, bröstmjölk, blod eller sprutor.

Man kan inte få hiv genom saliv, till exempel kyss eller att dricka från samma glas som någon.

Drygt 7000 personer lever med hiv i Sverige i dag. De allra flesta smittas utomlands

Att använda kondom vid nya sexkontakter skyddar mot alla könssjukdomar.

ANNONS