Alkoholens kostnader jämförelsevis låga i Halland

Alkoholkonsumtionen kostar samhället mångmiljonbelopp men Halland sticker ut i positiv riktning. I bara två län är kostnaderna mindre. Dessutom är nyttoeffekterna av alkoholkonsumtionen störst i Sverige i Halland.