Äldre ovaccinerade sjukhusvårdas för covid

Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, påminner biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren. Under april månad syntes en uppgång av antalet fall och flera personer med covidinfektion vårdas dagligen på sjukhus.