9,5 miljoner för PFAS-provtagning i Halland

Flera platser i Halland ska provtas för att upptäcka och kartlägga PFAS-föroreningar i mark och vatten. Länsstyrelsen i Halland har fått 9,5 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Målet är att få en bättre bild över vilka branscher som orsakar föroreningarna.