85 procent av resenärerna tillbaka efter pandemin

Resandet med bussar och tåg börjar återgå till normala nivåer. I mars var tappet ”bara” 15 procent jämfört med tiden före coronapandemin. I Hallandstrafikens plan för 2023 finns inte heller några förslag på nedskärningar.
– Just nu tror vi det är bäst att inte göra några dramatiska förändringar, säger vd Andreas Almquist.