Pengarna från regeringen ska bland annat gå till att en specialistläkare kontaktas direkt när en patient träffar en läkare på en vårdcentral. Region Halland tilldelas 65 miljoner kronor.
Pengarna från regeringen ska bland annat gå till att en specialistläkare kontaktas direkt när en patient träffar en läkare på en vårdcentral. Region Halland tilldelas 65 miljoner kronor. Bild: isabell Höjman/TT

65 miljoner kronor till Region Halland

Pengarna ska användas till att hantera det stora vårdbehovet i spåren efter coronapandemin. Av 2 miljarder kronor tilldelas Region Halland 65 miljoner.

ANNONS
|

Coronapandemin har resulterat i att många patienter fått planerade besök och behandlingar uppskjutna när vården istället behövt ställa om för att ta hand om svårt covidsjuka. Nu avsätter regeringen nära 2 miljarder kronor under 2022 för att hantera det uppdämda vårdbehovet som uppstått. Av den summan tilldelas Region Halland 65 miljoner kronor.

I pressmeddelandet från regeringen står det att pengarna bland annat ska användas till mobila team som uppsöker patienter i hemmet och vårdlotsar som ska hjälpa patienter att få vård där det finns lediga platser. Bidraget ska även gå till att öka samarbetet mellan regioner samt till utvecklingen av direktkonsultation, det vill säga att en specialistläkare kontaktas direkt när en patient träffar en läkare på en vårdcentral - om behovet av specialistläkare finns. Särskilt fokus ska ligga på patientgrupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt.

ANNONS

Det är Socialstyrelsen som fått i uppdrag att fördela pengarna till regionerna.

ANNONS