1 900 doser förstörda efter misstag

Region Halland har på nytt drabbats av att vaccindoser avsedda för medborgarna har förstörts under transport. Den här gången handlar det om uppemot 1 000 doser.

ANNONS
|

Apoteket AB:s underleverantör Tamro meddelar på måndagen att de har drabbats av ett missöde som innebär att 1 900 doser Astra Zeneca-vaccin har förstörts vid transporten ut till regionerna. Doserna var avsedda för Region Halland och Region Jönköping.

Vaccinet har av misstag förvarats i frys i stället för kyl.

– Allt pekar på att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom och att en av våra medarbetare helt enkelt ställt doserna fel, förklarar Tamros pressansvariga Maria Cederfont.

Enligt Cedertoft skulle ungefär hälften av de 1 900 doserna till respektive region.

Underleverantören Tamro tar den här gången på sig att vaccindoserna förstörts, men menar att det inte var deras fel när drygt 2 000 doser av Modernas vaccin fick kasseras vid en liknande händelse tidigare i år.

ANNONS

– Den gången handlade det om brister i informationsflödet mellan Apoteket AB och oss. Den här gången har felet skett hos oss, säger Cedertoft.

Kommer ni att vidta några åtgärder efter händelsen?

– Vår interna utredning är inte helt klar ännu, men allt pekar på att det är den mänskliga faktorn som legat bakom. Vi kommer självklart att se om det finns något vi kan göra för att försäkra oss om att liknande misstag inte ska kunna ske igen.

Apoteket AB:s pressansvarige Magnus Frisk bekräftar att det inte är samma typ av misstag som har begåtts den här gången som när de 2 100 Moderna-doserna förstördes.

– Det är två olika typer av händelser. Den gången handlade det om informationsöverföring och det felet har vi åtgärdat. Det stämmer att vi tog på oss den händelsen, säger han.

Frisk säger att beskedet kom i slutet av förra veckan om att de nu aktuella 1 900 Astra Zeneca-doserna måste kasseras.

– Tamro har varit i kontakt med Läkemedelsverket och med Astra Zeneca för att utröna om doserna kan användas, men fick beskedet i slutet av förra veckan om att doserna måste kasseras. Det som är positivt i sammanhanget är att doserna hela tiden har befunnit sig i karantäns hos Tamro och inga av de aktuella doserna har använts, säger han.

ANNONS

Enligt Region Halland innebär inte den uteblivna leveransen några omedelbara problem i form av avbokningar eller ombokningar.

– Detta var vaccin som vi skulle använda längre fram och med det inflöde vi hare just nu så klarar vi de bokningar vi har, säger kommunikationsdirektören Johanna Steier.

Enligt Johanna Steier så skulle 900 av de förstörda doserna till Region Halland.

ANNONS