Löfven: "Tiggeriet ska bort"

ANNONS
|

I helgen inviger partiledaren Stefan Löfven Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Fem dagar av hårda debatter väntar när den nya politiska kursen ska stakas ut.

Han säger att det är någonting han ser fram emot.

– Ibland beskrivs diskussioner på kongresser som strider eller krig, men det är ju då vi ska diskutera och forma vår politik. Det är bra att det finns olika åsikter, säger han.

Och olika åsikter finns det. Inte minst på migrationsområdet – där flera motionärer kräver att permanenta uppehållstillstånd åter blir standard och att man ska verka för rätten till familjeåterförening. Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, går till och med så långt att han i en debattartikel i DN kallar partistyrelsens linje för inhuman.

ANNONS

– Vi hade en situation 2015 där det kom 163000 människor och sökte asyl. Det var inte hållbart. Dit vill jag inte tillbaka. Nu måste EU ta ansvar, säger Stefan Löfven.

De som förespråkar permanenta uppehållstillstånd pekar på att det underlättar integrationen. Vad säger du till dem?

– Jag förstår argumentet, men vi kan ändå inte ha lagstiftning som avviker för mycket från övriga EU-länders. Och det finns argument för tillfälliga uppehållstillstånd också – som att man ska återvända om skyddsbehovet upphör.

Hur lätt blir det att vinna enighet på kongressen?

– Vi ska komma till ett beslut. Och när jag lyssnar runt känner jag ett stöd för att vi måste lösa detta på EU-nivå.

Men frågan är om det verkligen finns förutsättning för EU:s 27 medlemsländer – som står långt ifrån varandra i den här frågan – att komma överens. Stefan Löfven medger att det kommer att bli svårt.

– Men vi är många arbetar för att lösa det. Och om vi inte löser det är det dåligt både för frågan i sig – för EU-samarbetet.

Stefan Löfven säger att han hoppas se resultat under året, men det är inget han vågar garantera.

ANNONS

Varför är det så viktigt att ligga på samma nivå som övriga EU i just den här frågan?

– Av det enkla skälet att vi tog emot 163000 asylsökande under 2015. Jag vill inte hamna i den situationen igen. Och då kan vi inte ha en lagstiftning som avviker från vår omvärld. Det har vi lärt oss.

En fråga som också rör migrationen är den om ebo-lagstiftningen som säger att en asylsökande får ordna eget boende, om han eller hon inte vill bo på en av Migrationsverkets anläggningar. Lagen har kritiserats för att den ökar på segregationen och Göteborgsdistriktet har motionerat om att den ska skrotas.

Partistyrelsen håller med – i princip.

– Ebo är ingen bra lösning och vi vill ta bort den, men vi klarar inte av det just nu.

När kan det ske?

– Jag vet inte. Men vi ser att det inte fungerar bra, så vi måste ha en annan ordning.

Bland en del kongressombud finns också en irritation över vad man upplever som en "tuff ton" i skrivningarna i tiggarfrågan – man tycker att paristyrelsen riktar in sig på symptomen – inte orsakerna.

– Det tycker jag är direkt felaktigt. Vi ska vara tuffa mot tiggeriet. Vi har slagits för att människor inte ska behöva tigga, säger Stefan Löfven.

ANNONS

Han säger att man slutit avtal med Rumänien och Bulgarien, för att "de som står på knä i Sverige och tigger ska få en dräglig standard hemma." Men att man också vill se till att det blir ordning och reda här i Sverige, till exempel genom att göra det lättare för privata markägare att avhysa folk som slår upp illegala bosättningar.

– Fattigdomen och tiggeriet ska bort. Det hör inte hemma här – och då måste de länderna ta ett ansvar.

Kommer de att ta det ansvaret?

– Det behöver göras mer på olika nivåer. Arbetet måste fortsätta. Men bollen ska dit.

Vinster i välfärden är en annan fråga som kommer att väcka diskussioner under kongressen – och efter kongressen när Socialdemokraterna ska försöka få med sig en riksdagsmajoritet. Bland ombuden har det funnits reaktioner på att alla skrivningar om vinster i välfärden ligger under avsnittet om skolan.

Har ni släppt frågan inom vård och omsorg?

– Nej, nej. Men skolan utmärker sig så extremt. Därför gör vi en markering där, men principen är att skattepengarna ska gå till det de är avsedda för. Nu går för mycket till vinster.

Stefan Löfven säger "för mycket" – men vad det innebär vill han inte precisera mer exakt. Den utredning som leddes av Ilmar Reepalu föreslog sju procent, men det är inte säkert att det kommer att bli Socialdemokraternas linje.

ANNONS

– Utredningen har varit ute på remiss och nu måste vi titta igenom svaren. Sedan får vi diskutera frågan med övriga partier.

Vad talar för att ni ska få med er de borgerliga partierna på vinstbegränsningar?

– De måste också fundera på om de tycker att det fungerar som det ser ur i dag, när vi ser skolor med färre lärare, mindre andel behöriga lärare, sämre elevhälsa – för att de ska göra vinst.

Fakta: S-kongressen

Socialdemokraternas partikongress, som hålls i Svenska Mässan i Göteborg, pågår från lördag till onsdag.

Kongressen inleds med ett tal av Stefan Löfven, som under söndagen ska återväljas som partiledare.

Under de fem dagarna ska en ny partiledning väljas och den politiska kursen för framtiden stakas ut.

ANNONS