Kommunrådet Suzanne Åkerlund (L) menar att frågan om fiskvägarna i Nissan har nått "vägs ände".
Kommunrådet Suzanne Åkerlund (L) menar att frågan om fiskvägarna i Nissan har nått "vägs ände".

"Frågan om fiskvägarna i Nissan står still"

– Det finns för många kockar i den här soppan. Därför händer ingenting. Det säger kommunrådet Suzanne Åkerlund (L) efter onsdagens artikel om fiskvägarna i Nissan.

ANNONS
|

I över fem års tid har Suzanne Åkerlund arbetat med vattenfrågor i kommunen. Fiskvägarna i Nissan har varit en central del i arbetet.

– Jag har avsagt mig samtliga vattenfrågor eftersom jag inte fått gehör för de resurser jag haft behov av.

Enligt kommunrådet är vandringsvägarna i Nissan gamla 1980-talslösningar. Hon menar att det finns flera vandringshinder, bland annat kraftverken, och att åtgärder måste vidtas för ett hållbart fiske.

Varför ingenting har hänt i frågan beror enligt Suzanne Åkerlund på att så många intressenter är iblandade.

– Jag är benägen att hålla med Nissans vänner. Det är för många kockar i denna soppa. Det har varit många bra möten, men bekymret är att det inte är tydligt vem som har mandat att göra vad.

ANNONS

Hon menar att konflikten om vandringsvägarna i Nissan inte bara berör Nissans vänner och kraftverksägarna. Andra inblandade aktörer är exempelvis kommunen, länsstyrelsen och markägarna.

– Jag har fört ihop flera intressenter i fem års tid. Kommunen svarar heller inte upp med att ta ansvar.

Suzanne Åkerlund anser att exempelvis kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M) borde ta tag i frågan.

– Carl Fredrik Graf, eller för den delen Henrik Oretorp (C) borde ta tag i det, men de har sagt att de inte har tid.

Enligt Carl Fredrik Graf är det helt riktigt att han tillsammans med Henrik Oretorp bedömt att de inte har tid att på sig uppdraget.

– Åkerlund är själv en del av kommunledningen med ett heltidsuppdrag som kommunråd. Det ger henne utrymme att arbeta med olika frågor, exempelvis vattenfrågorna. Nu har hon själv valt att lämna sina uppdrag som är kopplade till dessa, säger han.

Ny representant blir istället Lars Püss (M), som är ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

– Vår bedömning är att han tillsammans med berörda tjänstemän kommer göra ett bra arbete, säger Carl Fredrik Graf.

Enligt Suzanne Åkerlund har dock frågan nått "vägs ände".

– Ingen i kommunledningen vill ta tag i frågan. Därför har den gått tillbaka till teknik- och fritidsförvaltningen. Så illa är det.

ANNONS

Arbetet med vattenfrågorna i kommunen styrs av EU:s vattendirektiv. Det är inget frivilligt arbete, utan måste samordnas.

– Kommunen hade möjlighet att haka på och söka EU-medel för att bygga nya vandringsvägar, men det tåget missade vi för det var så trögjobbat.

ANNONS