Vinstras för Electrolux

ANNONS
|

Vitvarutillverkaren Electrolux redovisar en vinst före skatt på 748 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1730 miljoner kronor motsvarande period 2017.

I resultatet ingår kostnader på 818 miljoner kronor kopplade till en fransk konkurrensutredning samt ett domstolsbakslag i Frankrike rörande en tvist om ett sålt dotterbolag.

Exklusive dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet till 1645 miljoner kronor under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 31354 miljoner kronor, jämfört med 30948 miljoner kronor ett år tidigare.

TT

ANNONS