Nordea, med vd Casper von Koskull, presenterar sin internutredning av Panamaläckan i samband med en oväntat stark rapport för årets andra kvartal.
Nordea, med vd Casper von Koskull, presenterar sin internutredning av Panamaläckan i samband med en oväntat stark rapport för årets andra kvartal.

Utredning visar brister hos Nordea

Det finns inga bevis för att anställda i Nordea aktivt hjälpt kunder med skatteflykt, visar en internutredning av den så kallade Panamaläckan. Däremot visar utredningen på bristande kontroll i storbankens dotterbolag i Luxemburg.

ANNONS
|

- Vi kan inte acceptera att Nordea används som en plattform för skatteplanering. Det är en del av vårt ansvar och den policyn är tydlig, säger Casper von Koskull, vd för Nordea, efter redogörelsen av den interna utredningen.

I utredningen har 129 av totalt 562 offshore-strukturer granskats då de har administrerats av advokatfirman Mossack Fonseca eller någon annan advokatfirma i Panama.

ANNONS

Flera miljarder

Det handlar om strukturer med sammanlagt 216 miljoner euro (drygt två miljarder kronor) i förvaltat kapital.

Några bevis för att anställda i Nordea aktivt hjälpt kunder med skatteflykt har inte hittats av internutredarna, som har fått hjälp av advokatbyrån Mannheimer Swartling samt lokala revisorer och jurister.

- Det vi har kommit fram till är att vi har agerat på begäran av kunder för att administrera dessa strukturer. Vi har skickat instruktioner till de aktuella firmorna på uppdrag av kunder, säger Johan Ekwall, ansvarig för regelefterlevnad på storbanken.

- Men vi har inte funnit några bevis på att det har funnits en formell uppgörelse mellan Mossack Fonseca och Nordea i Luxemburg, fortsätter han.

Brister

Utredningen visar att det funnits brister i dotterbolagets styrnings- och kontrollstrukturer. Det har även funnits brister i dotterbolaget avseende bekämpning av penningtvätt och på skatteområdet.

ANNONS

- Regelefterlevnad måste vara prioritet nummer ett och det handlar inte bara om lagar och regler utan också om normer. Vi har ett ansvar mot våra kunder och ett ansvar mot samhället att följa regler och normer som samhället förväntar sig att vi följer, säger von Koskull.

Nordeas kunder kommer framöver även att få räkna med skärpt skattepolicy i kundrådgivning.

"Nordea kommer att säga nej till alla nya bolagsstrukturer där affärssyftet är oklart", skriver banken.

Ny styrelse

En speciell styrelse ska inrättas med fokus på skatt och där mer komplexa skattefrågor ska kunna lyftas.

- Jag kan inte ändra det som har hänt men jag kan forma framtiden, säger Casper von Koskull.

Nordea upprepar samtidigt löftet att man ska klippa alla band med advokatbyrån Mossack Fonseca och skriver att det beräknas vara helt klart vid årets slut.

von Koskull medger att förtroendet för Nordea är rubbat även om banken inte har skadats ekonomiskt

ANNONS

- Det är klart att det har. Vi är ju i en förtroendebransch.

Fakta: Panamadokumenten

Den så kallade Panamaläckan, där Nordea är en av de mest förekommande bankerna, består av totalt 11,5 miljoner dokument och uppgår till 2,6 terabyte i datautrymme. Läckan beskrivs som den största någonsin.

Dokumenten överlämnades av en anonym källa till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung i fjol. Tidningen valde att dela med sig av dokumenten till det internationella journalistnätverket ICIJ för att få hjälp att analysera materialet.

Omkring 400 journalister från över 100 mediebolag i över 80 länder, däribland svenska SVT, har deltagit i analysarbetet av dokumenten.

Merparten av dokumenten är mejl, men läckan innehåller även utdrag från en intern databas hos advokatbyrån Mossack Fonseca. Informationen spänner över perioden 1977 till 2015 och rör omkring 214000 företag i ett 20-tal skatteparadis som advokatbyrån grundat på uppdrag av sina kunder.

Läckan visar hur Mossack Fonseca hjälpt till att upprätta så kallade brevlådeföretag där deras kunder kunnat gömma pengar. Det rör sig om företagskonstruktioner som enbart existerar på papper, företräds av målvakter och som saknar anställda och kontor.

Bland advokatbyråns kunder finns allt ifrån kriminella till sportprofiler, företagare och toppolitiker. Över hundra politiker har kopplats till tillgångar i skatteparadis, däribland 12 nuvarande eller före detta stats- och regeringschefer. Bland dem finns Argentinas president Mauricio Macri, Ukrainas Petro Porosjenko, Pakistans premiärminister Nawas Sharif och Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson.

Fakta: Nordea och Panamadokumenten

Bland de banker som förmedlat kontakt mellan kunder och advokatbyrån Mossack Fonseca finns svenska Nordea. Banken har erbjudit rika kunder hjälp med att upprätta brevlådeföretag, så att de kunnat undvika skatt.

Panamadokumenten visar att banken bett Mossack Fonseca om hjälp med en brevlådekonstruktion så sent som sommaren 2015.

Enligt SVT:s Uppdrag granskning har Nordea har även lånat ut miljardbelopp, via ett upplägg i skatteparadis, till en oligark som står Kazakstans diktatoriske president nära.

Finansinspektionen (FI) och Skatteverket har inlett utredningar sedan Nordeas roll i Panamadokumenten blivit kända. FI:s utredning kommer att vara klar innan årets slut.

ANNONS