Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

58 personer dog i arbetsrelaterade olyckor i fjol.

Unga män lever farligast på jobbet

Är du man och under 25 år? Då löper du dubbelt så stor risk att skada dig på jobbet, jämfört med andra män.

I fjol skedde nästa 35 000 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. 50 av dessa var så allvarliga att de ledde till döden vilket innebär cirka ett dödsfall per 100 000 sysselsatta, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Av dessa var 47 män och tre kvinnor. Ytterligare fem utländska medborgare som jobbade i Sverige dog i arbetsrelaterade olyckor. Dessutom tillkommer tre personer som dog på jobbet och var sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder – sammanlagt alltså 58 personer.

Att männen är överrepresenterade i olycksstatistiken beror, enligt Erna Zelmin-Ekenhem helt enkelt på att mansdominerade yrken inom bland annat jord- och skog-, bygg- och transportsektorerna är farligare.

- Killarna finns ju på arbetsplatser där risken är som störst. Det är inte så att män är mer riskbenägna eller så, men de jobbar på mer riskfyllda arbetsplatser.

Bland männen är förlorad kontroll över exempelvis ett fordon eller en maskin den vanligaste skadeorsaken medan fall är den vanligaste skadeorsaken bland kvinnor. Ras och glidningar är andra vanliga orsaker.

Bristande säkerhetskultur

Troligen beror en stor del av olyckorna på faktorer som bristande introduktion och säkerhetskulturer, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

- Sen kan det också vara så att man befinner sig på en arbetsplats där riskbenägenheten är lite större; "äsch det har gått bra", man gör som de äldre. Man har inte kunskaper och vågar kanske inte fråga för att man känner sig okunnig.

Enligt Heli Aarnipuro, projektledare för insatsen Ett hållbart arbetsliv är det en riskfaktor i sig att vara ung och oerfaren.

- Att vara ny på jobbet är en risk i sig. Forskning tyder på att risken är 4–6 gånger så stor att råka ut för en arbetsolycka under det första året.

Bristande kunskaper om till exempel rutiner kring nya maskiner är än vanligare bland sommarjobbare, vikarier och bemanningsanställda.

Viktigt med introduktion

Därför är den arbetsplatsförlagda introduktionen mycket viktig för dessa grupper, säger hon.

Vid inspektioner märks dock ofta brister.

- Det är långt emellan de som skriver avtalen och arbetsledningen. De som ska leda arbetet har inte alltid kunskap om vad som förväntas av dem.

Medan män är överrepresenterade bland de anmälda arbetsplatsolyckorna drabbas fler kvinnor av arbetsrelaterade sjukdomar. Under 2018 anmälde cirka 3 500 män och 5 600 kvinnor en arbetssjukdom.

- Kvinnor kanske också börjar utveckla sina arbetsskador i unga år, men det syns inte i statistiken, säger Heli Aarnipuro.

Fler dödsfall

En av de mest olycksdrabbade branscherna är byggbranschen, där antalet dödsolyckor har ökat. Enligt Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, förekommer det regelbundet att skyddsombud blir motarbetade eller utestängda från byggarbetsplatser.

- Fem byggnadsarbetare har redan fått sätta livet till på sin arbetsplats i år. Hade det skett i någon annan bransch hade det tillsatts en haverikommission för länge sen, säger han och fortsätter:

- Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att det råder en bra kultur på arbetsplatserna och att miljöarbetet omfattas av alla.