Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Statsminister Stefan Löfven (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) var på plats i ett soligt men blåsigt Luleå för att ta första spadtaget i bygget av en testanläggning som ska göra ståltillverkning fossilfri.

Testanläggning ska göra miljöbov fossilfri

En pilotanläggning i Luleå kan bli startskottet på att göra stålindustrin – en av de värsta koldioxidbovarna – helt fossilfri.

Stålproduktion står för närmare sju procent av de globala koldioxidutsläppen och tio procent av Sveriges. Nytillverkningen av stål väntas även öka de kommande åren, vilket innebär ett hot mot de globala och nationella utsläppsmålen.

Men Vattenfall, SSAB och LKAB hoppas att utsläppen ska kunna minska till närmare noll. Hoppet står till den så kallade hybrit-tekniken, som bygger på att använda vätgas i stället för kol i tillverkningsprocessen. Då blir utsläppen vatten i stället för koldioxid, eftersom vätgas kan framställas med fossilfria energikällor.

Klar om två år

För två år sedan startade bolagen ett projekt för att testa tekniken, och nu tas nästa steg i och med pilotanläggningen i Luleå.

- Den ska framställa vätgas som sedan ska användas för att reducera järnmalm och skapa järn. Det är hjärtat i hybritkonceptet, förklarar Mårten Görnereup, vd för det samägda bolaget Hybrit.

Anläggningen beräknas stå färdig 2020 för att testa tekniken fram till 2024.

- I produktionstakt rör det sig om ett ton i timmen, vilket är litet i vår värld, men fysiskt är den nästan 50 meter hög, så det är fortfarande en ganska stor pjäs, säger Görnerup.

Om testerna lyckas kan arbetet med en fullskalig demonstrationsanläggning påbörjas, som i sin tur beräknas stå klar 2035.

- Det här är enormt viktigt för omställningen av Sverige och möjligheten att exportera en klimatsmart teknik som kan få ner utsläppen mycket kraftigt i resten av världen, säger klimatminister Isabella Lövin (MP), som tillsammans med Stefan Löfven var med och tog första spadtaget.

Kostsam teknik

Hybrit-tekniken är dyr och beräknas utifrån dagens elpriser öka tillverkningskostnaden med 20–30 procent. För att den ska bli konkurrenskraftig behöver energipriserna därför sjunka, eller kostnaden för utsläppsrätter stiga.

- Det som förvånade mig under förstudien var att skillnaderna inte var större. Då har vi ändå räknat med obefintliga avgifter för utsläpp, och vi vet att det kommer att bli dyrare framöver att släppa ut koldioxid. Med de prognoser som finns för utsläppspriser och elpriser så kommer kalkylen att gå ihop, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist, som poängterar att försäljning av tekniken också kan innebära inkomster.

Han beskriver valet att förlägga anläggningen till Luleå som självklart.

- Det är viktigt för Luleå också. Här finns förutsättningarna med ytorna, infrastrukturen, nära malmfälten och hamnen, säger han.

Stefan Löfven är hoppfull över vad tekniken kan innebära.

- Jag är övertygad om att det här kan bli framgångsrikt. Det finns så mycket kunskap, kompetens, vilja och engagemang. När näringslivet, akademin och politiken samarbetar som vi gör i Sverige, då är det inte mycket vi inte klarar, säger han.