Svensk tillväxt bromsar in. Arkivbild.
Svensk tillväxt bromsar in. Arkivbild.

Svensk ekonomi växer mer än väntat

Den svenska ekonomiska tillväxten bromsade in något under första kvartalet, men farten var ändå klart bättre än vad ekonomerna hade räknat med.

ANNONS
|

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,6 procent under första kvartalet jämfört med kvartalet före, vilket var bättre än förväntade 0,2 procent.

Jämfört med motsvarande period 2018 ökade BNP med 2,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Under fjärde kvartalet låg tillväxttakten på årsbasis på 2,4 procent.

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen steg med 0,1 procent. Exporten ökade med 0,8 procent och importen sjönk med 0,7 procent.

Den nedtryckta svenska kronan, som tappat över åtta procent av sitt värde mot dollarn sedan årsskiftet, stiger svagt efter det oväntat starka BNP-talet.

ANNONS

Inför BNP-siffran från SCB hade kronan tappat fem öre mot dollarn jämfört med tisdagens stängningskurs, till 9:60 kronor per dollar. Mot euron var nedgången inför BNP-talen tre öre till 10:72 kronor per euro.

Efter publiceringen av BNP-talen hade kronan lyft ett par ören, till 9:58 kronor per dollar respektive 10:69 kronor per euro.

De tvååriga marknadsräntorna följde med uppåt.

TT

ANNONS