BNP växte mer än väntat under andra kvartalet. Arkivbild
BNP växte mer än väntat under andra kvartalet. Arkivbild

Svensk BNP-bomb - ökning över förväntan

Den svenska BNP-tillväxten landade på hela 4 procent under andra kvartalet. Ekonomer kallar tillväxten "galet stark" och finansministern Magdalena Andersson (S) gläds.

ANNONS
|

Prognosen enligt Reuters var i snitt en tillväxt på 2,8 procent på årsbasis. Nu visade det sig att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 1,7 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2016 ökade BNP med 4,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

- Det visar på styrkan i svensk ekonomi, och vi ser att både hushållens konsumtion går stark men också bostadsinvesteringarna, säger Magdalena Andersson.

ANNONS

Finansdepartementet kommer att presentera nya prognoser för tillväxten i augusti och Magdalena Andersson vill inte föregripa det.

Sticker ut

- Men det här är naturligtvis också en viktig indikator. Det visar verkligen på hur otroligt stark svensk ekonomi är. Och det är siffror som sticker ut internationellt.

TT: Blir du förvånad?

- Det har funnits en del indikationer att det finns en rejäl styrka i ekonomin och det här är ett tecken på att det är verkligen är så. Inte minst bostadsinvesteringarna är glädjande, vi behöver ju bygga mycket bostäder och regeringen har jobbat hårt med bostadsfrågan sedan vi kom i regeringsställning.

Nordeas ekonomer kallar tillväxten "galet stark" och chefsekonomen Torbjörn Isaksson, skriver: "Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas mycket starkt, med en tillväxt långt över potentialen och främst pådriven av inhemska sektorer. Riksbanken kommer självklart att välkomna den starka tillväxten, men penningpolitiken är fortfarande beroende av inflationsutfallet och ECB".

ANNONS

Tidigare räntehöjning

Swedbank skriver samtidigt i en kommentar att "Den starka BNP-tillväxten stärker ytterligare vår syn om en första räntehöjning i april 2018, vilket är tidigare än vad Riksbanken själv förutspår (mitten 2018)"

Hushållens konsumtion ökade samtidigt med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,2 procent. Exporten ökade med 0,7 procent och importen steg med lika mycket.

Under första kvartalet växte BNP med 0,6 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare, enligt reviderade siffror.

TT

Fakta: Sveriges BNP

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 1,7 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet.

Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 4,0 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter steg med 1,1 procent andra kvartalet säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2017.

Främst var det konsumtionsgruppen boende som bidrog till ökningen.

Exporten ökade med 0,7 procent vilket höjde BNP-tllväxten med 0,3 procentenheter.

Källa:SCB.

ANNONS