Allt färre tar aktiva beslut gällande den egna premiepensionen, enligt en ny undersökning.
Allt färre tar aktiva beslut gällande den egna premiepensionen, enligt en ny undersökning.

Svalt intresse för den egna premiepensionen

Intresset för att göra aktiva val gällande den egna premiepensionen fortsätter att vara lågt. Färre planerar att se över sitt fondinnehav i år, enligt en ny undersökning.

ANNONS
|

Andelen som anger att de inte tänker se över sitt fondinnehav i premiepensionen ökar till 34 procent från 30 procent för ett år sedan, enligt en undersökning från Novus som gjorts på beställning av Skandia.

Omkring 37 procent uppger att de kanske kommer att se över innehaven – en minskning från 43 procent från i fjol.

- Vi har sett den trenden under ett antal år, att färre och färre vill se över sina fondinnehav, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

ANNONS

Andelen som absolut kommer att se över innehaven ligger still på 13 procent.

Kontrollera innehavet

Pensionsmyndigheten påbörjar inom kort utskicket av de orange kuverten – ett bra tillfälle att se över pensionssparandet, enligt Mattias Munter.

- En aktivitet är också att bekräfta det man har. Är jag nöjd med fondmixen? Men det är inte något krav att man ska byta varje år.

För de som någon gång har gjort ett eget val är det särskilt viktigt att kontrollera innehavet, anser han. Hur ser relationen ut mellan innehav av aktiefonder respektive räntefonder? Finns det anledning att göra någon omfördelning?

Det kan också vara bra att kontrollera avgifterna i fondinnehaven.

- Inom premiepensionen är det normalt en rabatt på fondavgiften som du inte hade fått om du sparat privat. Men du ska aldrig betala en onödigt hög avgift, säger Mattias Munter.

ANNONS

De som inte har gjort ett aktivt val får sin premiepension placerad i den statliga fonden AP7 Såfa. Av knappt sex miljoner pensionssparare inom premiepensionen har omkring fyra miljoner pensionspengar i fonden som under flera år stigit kraftigt. Under det oroliga börsåret 2018 sjönk dock värdet i AP7 Såfa med minus 2,7 procent.

En stor exponering mot börsen gör AP7 Såfa till en fond med relativt hög risk. Men över tid brukar dock den statliga fonden pekas ut som ett bra alternativ för den som inte är intresserad av att göra aktiva placeringar.

Saknar kunskap

En färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att majoriteten, sju av tio, har liten eller ingen kunskap om det svenska pensionssystemet och hur det fungerar.

- Ju mer du förstår systemet och vad som påverkar storleken på pensionen, desto större möjlighet har du att påverka att du får ett bra liv som pensionär, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Enligt undersökningen kommer drygt hälften att ta del av sin pensionsprognos på minpension.se.

ANNONS

Vad man totalt tjänar under sitt arbetsliv – livsinkomsten – är det som är mest avgörande. Den påverkas av lönenivån och längden på arbetslivet. Att exempelvis gå ned i arbetstid påverkar pensionen negativt.

- Det är viktigt att sätta sig in i hur livsvalen påverkar din pension, säger Arturo Arques.

TT

Fakta: Pensionen

Din slutliga pension består av flera delar. Allmän pension från staten består av inkomstpension och premiepension. Inom premiepensionen kan du, om du vill, själv välja hur pengarna ska placeras.

De flesta (nio av tio) som har en anställning får dessutom tjänstepension från sin arbetsgivare.

Till det kommer ett eventuellt privat sparande.

På sajten minpension.se, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, går det att få en prognos över sin framtida pension. Där samlas information från både Pensionsmyndigheten samt försäkringsbolag och banker.

Källa: Pensionsmyndigheten

ANNONS