Riksbanken sänker styrräntan till 3,75 procent.
Riksbanken sänker styrräntan till 3,75 procent. Bild: Anders Humlebo/TT

Räntan sänks: "Bäddar för ökad köpkraft"

Styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken flaggar samtidigt för att det kan bli två sänkningar till under andra halvåret i år.
– Det bäddar för att hushållens köpkraft, deras reallöner, kan stiga, säger Riksbankschefen på en pressträff.

ANNONS

Räntesänkningen – som kommer efter tio räntehöjningar i rad – är den första på över åtta år. Beslutet fattades av en enig riksbanksdirektion och var väntat av i stort sett alla bedömare.

– För att inflationen har etablerats på en lägre nivå, motiverar Riksbankschef Erik Thedéen.

Kommer mer, men inte i juni

Och det kommer mer. Två sänkningar ytterligare väntar det andra halvåret om inflationsutsikterna står sig, är Riksbankens budskap.

Men redan vid nästa möte, i juni, blir det inget.

– Som jag ser läget nu, så är det inte sannolikt med en junisänkning, säger Thedéen.

Sedan förra prognosen, från i mars, har inflationen fallit ännu lite mer än vad Riksbanken hade räknat med, konstaterar Thedéen nöjt.

ANNONS

– Det stärker bilden av att inflationen kan stanna på eller nära målet (2 procent), säger han.

Varnar för inflationsrisker

Kronan tappade efter räntebeskedet 8 respektive 7 öre mot dollarn och euron. Därmed närmar sig den svenska valutan åter 11 kronor för en dollar. Marknadsräntorna rör sig marginellt nedåt och på Stockholmsbörsen pekar kurserna svagt uppåt.

Framåt beskriver Riksbanken inflationsutsikterna ändå som osäkra.

En risk är de geopolitiska osäkerheterna. Gazakriget kan utlösa ytterligare kriser för världsekonomin som kan trigga transportkostnader och inflation. En annan risk är att den amerikanska ekonomin ser ut att gå starkare än väntat, vilket senarelägger räntesänkningar där. Det stärker dollarn, försvagar kronan och kan lyfta inflationen igen.

– Här finns all anledning att vara vaksam, säger Thedéen.

Ingen ny ränteprognos

KPIF-inflationen, rensat för ränteförändringar, uppmättes till oväntat låga 2,2 procent i mars, vilket kan jämföras med Riksbankens mål på 2,0 procent.

Andra indikatorer – som mätningar av företagens prissättningsplaner – pekar också tydligt mot ett minskat tryck uppåt på priserna i svensk ekonomi.

Det följde inte med någon ny ränteprognos från Riksbankens direktion i onsdagens räntebesked. I räntebanan som gjordes i mars sades att det lutade åt sammantaget fyra till fem räntesänkningar under 2024–2025.

ANNONS