Pensionärernas plånböcker i valfokus.
Pensionärernas plånböcker i valfokus.

Pensionen viktigast för väljarna

På gator och torg är de varandras värsta fiender – men privatekonomiskt står ytterkantspartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inte jättelångt ifrån varandra. Det är mer pengar till många grupper och mest flörtar SD och V med de arbetslösa.

ANNONS
|

Över häften av väljarna tycker att privatekonomiska frågor är viktiga för hur de tänker rösta, visar en Sifo-undersökning som Swedbank beställt. TT har bett bankens privatekonomer räkna på hur partiernas privatekonomiska förslag ser ut.

En klar vinnargrupp är pensionärerna – oavsett vem som vinner valet blir det sänkt pensionärskatt och höjda garantipensioner samt höjt bostadstillägg för de fattigaste. Det är också väljarnas klart viktigaste privatekonomiska fråga, oavsett ålder och kön, enligt Sifo-undersökningen.

- De politiska partierna har uppenbarligen uppfattat det, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

ANNONS

Sänkt skatt

I övrigt är skillnaderna större. I grova drag lägger regeringspartierna S och MP minst antal förslag som påverkar privatekonomin, sannolikt som en konsekvens av att de har kunnat driva igenom en hel del vid sin tid vid makten. Vinnarna är jämfört med andra partier ganska få, men det finns heller inte så många förlorare i S och MP:s förslag. Allianspartierna, M, KD, L och C, lägger en hel del krut på lägre skatter på arbete och sänker samtidigt ersättningen till de arbetslösa i form av sänkt a-kassa.

Kanske mest överraskande i Swedbanks beräkningar är att SD och V har förslag som privatekonomiskt slår ganska lika. Det handlar om högre pensioner/sänkt skatt och båda partierna sticker dessutom ut som de som vill lägga mest pengar på de arbetslösa där SD framstår som allra mest bidragsvilligt. Å andra sidan vill SD som enda parti ta tillbaka regeringens tidigare barnbidragshöjning. Mellan partierna på ytterkanterna skiljer också att SD vill sänka skatten för höginkomsttagare medan V vill höja kapitalskatterna, men det får inget större genomslag i Swedbanks typfamiljer.

Annat påverkar

KD är samtidigt det mest givmilda partiet gentemot barnfamiljer.

- Man ska tolka de här siffrorna med försiktighet. Det som också påverkar i hög grad är konjunkturen. Går Sverige bra, går det bra för hushållen. Även Riksbankens räntepolitik påverkar, säger Arturo Arques.

ANNONS

Och om vissa partier väljer att lägga högre ersättningar till de arbetslösa, kanske andra partier har förslag för att få fler i jobb, resonerar han.

- Alla partier tycker att deras medicin är den bästa, säger Arques.

Ovanpå detta har partierna förslag som påverkar privatekonomin olika mycket och som inte ryms i tabellerna för de olika typfamiljerna. Flera partier, V, MP, L, KD och SD, vill exempelvis trappa ner på ränteavdraget. Beroende på hushållets lånesituation slår det väldigt olika. Rot- och rut-avdraget liksom att några partier, M och SD, vill slopa indexeringen av skatten på bensin och diesel, ingår inte heller i tabellen över typfamiljerna.

Men, med det parlamentariska läget som väntas uppstå, så är det enda man kan vara säker på är att inget parti kommer få igenom sin politik helt och hållet.

TT

Fakta: Så slår förslagen på olika hushållstyper

Effekt i kronor per månad

Hushållstyp V* S MP C** L** M** KD SD

Ensamhushåll 210 0 0 170 50 500 160 220

Tvåbarnsfamilj 380 0 0 340 90 800 1270 50

Tonårsfamilj –250 0 0 870 1520 1200 2360 420

Ensamstående förälder 240 150 400 –430 250 400 1060 –110

Pensionärspar 470 420 0 290 40 490 150 390

Pensionärspar, högre inkomst 1080 610 610 610 700 1400 820 1050

Garantipensionär 240 670 670 670 670 730 870 910

Arbetslös 1810 0 0 –1520 –2070 –2070 –2030 4050

Studerande * 0 0 –300 0 0 0 0

*V vill införa semestertillägg för studerande, totalt närmare 1600 kr på ett år, och avdrag för a-kasseavgiften, cirka 25 kr plus per månad.

**M,C och L vill avskaffa avdragsrätten för fackavgift, för medlemmar innebär det ökad kostnad på cirka 100 kr i månaden.

Källa: Swedbank

Mätmetoden utgår från partiernas ekonomisk-politiska skarpa förslag inom följande områden:

Skatt på arbete

Pension och skatt på pension

Bostadsbidrag och bostadstillägg till pensionärer

Barnbidrag, studiebidrag

Underhållsstöd

Studiemedel

Arbetslöshetsförsäkringen

Boende (fastighetsavgift, ränteavdrag, reavinstbeskattning), ingår dock inte i beräkningarna i tabellerna.

Övriga trygghetsförsäkringar (till exempel sjukförsäkring, föräldraförsäkring)

Övriga skatter (till exempel skatt på bränsle och energi), ingår dock inte i beräkningarna i tabellerna.

Övriga avdrag (till exempel rut-avdrag), ingår dock inte i beräkningarna i tabellerna.

Familjernas utseende:

Ensamhushåll: arbetande, lön 31000 kr, inga barn.

Tvåbarnsfamilj: arbetande par, en heltid, en deltid, lön 34000 kr respektive 19400 kr, två barn, 4 och 6 år.

Tonårsfamilj: arbetande par, lön 60000 kr respektive 38300 kr, två barn, 16 och 18 år.

Ensamstående förälder: arbetande, lön 26400 kr, två barn, 8 och 10 år.

Pensionärspar: allmän pension, 17400 kr respektive 12600 kr.

Pensionärspar, högre inkomst: allmän pension, 22000 respektive 20000 kr.

Arbetslös: Max ersättning från a-kassan.

Fakta: Ett urval av viktigaste privatekonomiska förslagen

Alla partier vill sänka skatten på pensioner och alla vill höja garantipensionen.

Vänsterpartiet:

Sänkt skatt på arbetsinkomster upp till 30000 kr per månad

Högre skatt för dem som tjänar mer än 40000 kr

Höjd statlig skatt på inkomster över 65000 kr

Höjd kapitalskatt på inkomster över 75000 kr per år. Skatt på förmögenheter över sex miljoner kr.

Avskaffa rut och fasa ut rot.

Socialdemokraterna:

Höjd pension, max 600 kr per månad, gäller dem med pensioner mellan 9000 och 17000 kr i månaden.

Höjt underhållsstöd för barn 11-14 år

Familjevecka, en extra ledig vecka för dem med barn mellan 4 och 16 år.

Miljöpartiet:

Höjt underhållsstöd

Sänkt skatt på arbete genom höjt grundavdrag, 120000 kr per år, i vissa glesbygdskommuner.

Avtrappning av ränteavdraget

Centerpartiet:

Återställa jobbskatteavdraget för dem med inkomster över 50000 kr per månad. Sänkt skatt för alla som jobbar. Höjda skiktgränser.

Motsätter sig höjning av flerbarnstillägget och höjningen av bidragsdelen i studiemedlen. Slopad skattereduktion för fackavgift.

Utökat rutavdrag, från 25000 till 75000 kr per person och år.

Sänkt tak i a-kassan.

Liberalerna:

Återställa jobbskatteavdraget för dem med inkomster över 50000 kr per månad.

Slopad värnskatt. Bred skattesänkning för alla med låga inkomster, 550 kr per år.

Slopad skattereduktion för fackavgift.

Sänkt tak i a-kassan.

Utökat rutavdrag, från 25000 till 75000 kr per person och år.

Avtrappning av ränteavdraget.

Kristdemokraterna:

Höjt jobbskatteavdrag 500 kr per månad för föräldrar. Bred skattesänkning på arbetsinkomster upp till 40000 kr. Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer med sämst ekonomi.

Skifta höjning av studiebidraget 300 kronor till lika mycket på lånedelen.

Sänkt tak i a-kassan.

Utökat rutavdrag, från 25000 till 75000 kr per person och år.

Avtrappning av ränteavdraget.

Moderaterna:

Sänkt skatt på arbete genom ett extra jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt.

Slopad skattereduktion för fackavgift. Sänkt tak i a-kassan.

Utökat rutavdrag, från 25000 till 75000 kr per person och år.

Höjd moms på de varor och tjänster, livsmedel, restaurang- och hotellbesök, som i dag har en momssats på 12 procent, till 14 procent.

Slopad indexering, automatisk uppräkning, av skatt på bensin och diesel.

Slopa uppskovstaket vid bostadsförsäljning och sänkt uppskovsränta.

Sverigedemokraterna:

Återställa jobbskatteavdraget för dem med inkomster över 50000 kr per månad. Bred skattesänkning på arbetsinkomster.

Nej till den genomförda höjningen av barnbidraget.

Höjt tak i a-kassan.

Utökat rutavdrag, från 25000 till 50000 kr per person och år.

Avtrappning av ränteavdraget.

Sänkt pris på drivmedel.

Källa: Swedbank

Fakta: Privatekonomi viktig valfråga

Över hälften (56 procent) av svenskarna anser att frågor som påverkar privatekonomin är ganska eller mycket viktiga när de väljer politiskt parti.

Den allra viktigaste privatekonomiska frågan, 53 procent tycker det, är bättre pensioner och högre bidrag till pensionärer. Frågan rankas högst i alla grupper, men allra högst av äldre kvinnor.

Andra privatekonomiska frågor som rankas högt av väljarna är högre skatt för högavlönade och för dem med kapitalinkomster, 30 procent tycker det.

Därefter kommer lägre bränsleskatter och lägre skatt på arbete, 28 respektive 26 procent.

Lågt väljarintresse finns för att höja studiemedlen och studiebidraget, nio procent.

Bevara det skattemässiga ränteavdraget på lån har också relativt lågt intresse bland väljarna, 15 procent rankar det som en viktig fråga.

Källa: Undersökningen är gjord i augusti av Sifo på Swedbanks uppdrag, och baseras på frågor till 1074 personer i åldrarna 18–79.

ANNONS