Svenskarna ser många skäl att rata flyget.
Svenskarna ser många skäl att rata flyget.

Nordiska grannar flyger vidare

Svag krona. Extremvärme. Flygskatt. Svenskarna ser många skäl att rata flyget. Annat är det i våra grannländer. I så väl Norge, Danmark och Finland ökar flygandet.

ANNONS
|

Under första kvartalet i år minskade flygtrafiken i Sverige totalt med 5 procent. Medan extremvärmen och SAS-konflikten pekas ut som bidragande orsaker till minskningen tycks varken pilotstrejken eller vädret ha minskat intresset för flygresor bland våra nordiska grannar.

Enligt siffror från norska Avinor, som ansvarar för landets statliga flygplatser, ökade antalet passagerare under det första kvartalet i år med drygt 3 procent. Även i Danmark ökade antalet flygningar under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Samma utveckling var det i Finland.

Fredrik Kämpfe, branschchef för flygbranschen på Transportföretagen, tror att det minskade flygandet i Sverige beror på en rad faktorer. Däribland den varma sommaren i fjol, införandet av flygskatten, men även ekonomin.

ANNONS

- Vi har en svag kronkurs och en BNP som verkar vara på väg ner och som kanske gör att många blir oroliga för ekonomin och om man får ihop det med en långresa.

Miljöaspekten uppmärksammad

Under 2018 och början av 2019 gick en rad flygbolag i konkurs, däribland lågprisflygbolaget Nextjet. Att man ännu inte fått i gång trafik på alla de linjer som lades ner kan också ha bidragit, liksom flygförbudet för Boeingmodellen 737 Max8, säger Fredrik Kämpfe.

Under det senaste året har debatten kring flygets påverkan på miljön fått mycket uppmärksamhet.

Att sluta flyga är inte svaret på världens klimatutmaning, anser Fredrik Kämpfe som ser Norge som ett föredöme i frågan.

- Vi behöver tydliga budskap från vår regering att flyget är viktigt och att vi måste lösa tillgängligheten med miljömålen hand i hand. Det vet jag att man gör tydligare i till exempel Norge.

ANNONS
TT

Fakta: Luftfart 2018

Antal utrikes landningar på svenska flygplatser var 139000.

Antal inrikes landningar på svenska flygplatser var 120000.

Under 2018 sjönk kabinfaktorn utrikes för första gången sedan 2013, från 75,0 procent 2017 till 74,7 procent.

Kabinfaktorn inrikes sjönk också från 64,5 till 63,2 procent.

Antalet olyckor med svenskregistrerade luftfartyg (oavsett haveriplats) har sedan 1980-talet minskat från 47 till 12 olyckor 2018.

Källa: Trafikanalys

ANNONS