Handelsbankens vd Carina Åkerström. Arkivbild.
Handelsbankens vd Carina Åkerström. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Nedskärningsnota drar ned Handelsbankens vinst

Handelsbankens vinst i tredje kvartalet pressades nedåt av en avsättning på 1,5 miljarder för att täcka kostnader för kontorsnedläggningar och personalminskningar.
Rensas detta bort gick det bättre än väntat för banken. Men börsen var ändå inte särskilt imponerad.

ANNONS
|

Mottagandet var ljummet på Stockholmsbörsen. Handelsbankens aktie, som har tappat drygt en femtedel av sitt värde sedan årsskiftet, backade 1,4 procent i linje med börsen i övrigt.

Handelsbankens vinst för tredje kvartalet var på pappret sämre än vad analytiker i snitt hade räknat med. Men plockar man bort engångsposterna överträffade banken förväntningarna.

"Analytikerna har utgått från att nedskrivningarna kommer i fjärde medan vi tar de redan i tredje. Tar man med den effekten är resultatet för tredje kvartalet betydligt bättre än analytikernas förväntningar", skriver Handelsbankens kommunikationschef Jan Larsson i en kommentar.

Högre än snittprognosen

Storbanken Citis analytiker Maria Semikhatova gör samma bedömning. Hon skriver i en kommentar till rapporten att vinsten rensat för engångsposter ligger 22 procent högre än snittprognosen bland analytiker, tack vare oväntat låga kostnader och ett starkt provisionsnetto.

ANNONS

Danske Banks analytiker Andreas Håkansson gör samma bedömning.

"Vinsten före skatt var 23 procent bättre", skriver han.

Banken själv beskriver en god tillväxttakt på bolånemarknaden, där banken ökar sin andel i nyutlåningen under kvartalet.

"Nettoinflödet till bankens fonder i Sverige var mycket starkt, samtidigt som marknaden som helhet hade nettoutflöden", tillägger banken i delårsrapporten.

Men nedgången för utlåning till företagskunder i slutet av andra kvartalet fortsatte under tredje kvartalet.

"Kontoren ryggrad"

När vd Carina Åkerström summerar läget fokuserar hon på att intäkter och kostnader utvecklas bra.

"Det är ett resultat som innehåller många bra delar, inte minst på intäktssidan. Men framför allt har vi återtagit kontrollen över kostnaderna. Det är viktigt. De underliggande kostnaderna minskar nu. Vi har tagit oss ur den period då kostnadsökningar var större än intäktsökningarna", skriver hon.

Hon lyfter samtidigt fram hur viktig kontorsrörelsen är, trots att banken har lanserat ett stort omstruktureringsprogram där antalet kontor nästan halveras och omkring en femtedel av personalen ska bort.

"Kontoren fortsätter att vara vår ryggrad. Därför kommer vi att satsa på och utveckla deras verksamhet. Vi har alltid anpassat kontorsnätet efter kundernas efterfrågan. De senaste åren har det inneburit färre kontor, men samtidigt mer utlåning och högre intäkter. Det är den utvecklingen vi nu fortsätter med", tillägger hon.

ANNONS

Joakim Goksör/TT

Fakta: Handelsbankens delårsrapport i korthet

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 227 miljoner kronor för tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med rörelsevinsten på 4 641 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Bland annat tynger närmare 1,5 miljarder kronor i en avsättning för att täcka kostnader för omstruktureringar. Och justerat för valutaeffekter och jämförelsestörande poster steg vinsten med 14 procent, enligt Handelsbanken. Och enligt analytiker var vinsten drygt 20 procent högre än snittprognosen inför rapporten.

Kreditförlusterna stannar på 49 miljoner kronor, mot 192 miljoner ett år tidigare. Kostnaderna ökade dock totalt till 6 738 miljoner, upp från 6 282 miljoner.

Räntenettot sjönk till 7 893 miljoner kronor, från 8 047 miljoner kronor. Det var något lägre än väntat. Analytiker hade räknat med nästan 8 000 miljoner.

Provisionsnettot minskade också något, ned till 2 672 miljoner kronor, från 2 724 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 2 636 miljoner kronor.

ANNONS