Den totala orderingången till industrin minskade med nästan fem procent i mars, jämfört med samma månad året före. På Bilden monteringsfabriken på Volvo i Torslanda.
Den totala orderingången till industrin minskade med nästan fem procent i mars, jämfört med samma månad året före. På Bilden monteringsfabriken på Volvo i Torslanda.

Minskade industriordrar med fordon i botten

ANNONS
|

Industrins totala orderingång minskade 4,9 procent i mars jämfört med månaden före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med mars i fjol minskade orderingången med 8,1 procent, kalenderkorrigerat.

Utvecklingen var negativ i en majoritet av industrins branscher. Kraftigast minskning märktes i fordonsindustrin som backade med 21,3 procent jämfört med februari.

Orderingången utvecklades negativt både på hemma- och exportmarknaden. På hemmamarknaden minskade den med 4,0 procent och på exportmarknaden minskade den 6,7 procent.

Siffrorna för mars är preliminära.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än perioden januari–mars 2018.

ANNONS

Hemmamarknaden har sedan årsskiftet minskat med 2,6 procent och exportmarknaden med 5,8 procent, enligt SCB.

TT

ANNONS