Energiminister Ibrahim Baylan (S) hotar elnätsbolagen med tuffare lagstiftning. Arkivbild.
Energiminister Ibrahim Baylan (S) hotar elnätsbolagen med tuffare lagstiftning. Arkivbild.

Ministern ger elbolagen en sista chans

Från årsskiftet höjde Vattenfall elnotan med uppemot en tusenlapp för sina närmare 900 000 kunder. Nu hotar regeringen bolagen med strängare lagstiftning – hur sträng är lite upp till bolagen själva, enligt energiminister Ibrahim Baylan (S).

ANNONS
|

De senaste sju åren har de stora eldrakarna Vattenfall, Eon och Ellevio med ett monopol i ryggen höjt nätavgifterna med närmare 60 procent – elprisökningar som fått häftig kritik.

Men det är inte nog. Från årsskiftet höjde Vattenfall priset med sex procent ytterligare, vilket för villakunder med eluppvärmning kan innebära en tusenlapp extra på årsbasis. Snitthöjningen för en villaägare är runt 500 kronor om året. Tidigare under 2017 hade Eon och Ellevio höjt priset med tio respektive fem procent.

Skärpning på gång

I höstas föreslog regeringens myndighet, Energimarknadsinspektionen, tuffare lagstiftning som ska bromsa elbolagens saftiga höjningar av elnätsavgiften. Och i slutet av januari träffar Ibrahim Baylan såväl branschen som konsumentorganisationer för en dialog kring den nya lagstiftningen som är på gång.

ANNONS

- Det kommer att ske förändringar, så är det, säger Baylan men lämnar lite öppet för att elföretagen fortfarande har chansen att påverka utgången.

- Hur mycket, ja, det beror på de remissvar som kommer in, men också på de dialogträffar jag kommer att ha, fortsätter Baylan.

Elnätsföretagen varnar eller hotar med att de kommer att dra ner sina investeringar i elnäten om de inte får höja sina priser så mycket som de vill.

Kan komma mera

- Det är det vanliga svaret från elnätsföretagen, säger Baylan. Men så har det inte varit, enligt Baylan som refererar till Energimarknadsinspektionens utredning som pekar på att investeringarna har varit långt mindre än de prishöjningar som bolagen vidtagit.

ANNONS

Men den nya lagstiftningen kommer att gälla först från 2020. Fram tills dess har elnätsföretagen möjlighet att göra ytterligare större prishöjningar efter beslut i domstol – något Baylan inte kan påverka.

TT

Fakta: Utredningen som bromsar

Energimarknadsinspektionens utredning, som lades fram i oktober, innebär skärpta möjligheter för elnätsföretagen att få höja nätpriserna från 2020 och framåt. Beräkningsmodellerna är krångliga. I korthet vill EI:

Avskaffa den särskilda riskpremien i företagens kalkyler.

Se längre avskrivningstider på traditionella elnät, vilket väntas ge billigare pris för kunderna.

Inte basera kalkylerna, som bestämmer bolagens intäktsramar, utifrån prognoser, utan utifrån faktiska räntor och finansieringskostnader.

Höja bötesstraffen för de elnätsföretag som inte följer de beslutade intäktsramarna.

Källa: EI

ANNONS