Handelsbanken, med vd Frank Vang-Jensen, är en av de banker som har redovisat sina delårssiffror. Arkivbild.
Handelsbanken, med vd Frank Vang-Jensen, är en av de banker som har redovisat sina delårssiffror. Arkivbild.

Miljardvinster trots minusränta

Storbankerna fortsätter att göra miljardvinster trots de låga räntorna och turbulens på marknaderna i kölvattnet efter brexit.

ANNONS
|

De fyra storbankerna tjänade tillsammans cirka 30 miljarder kronor under andra kvartalet. Alla banker, med undantag för Nordea, förbättrade också sina resultat jämfört med samma kvartal 2015, trots oro på marknaderna och negativa räntor.

- Det har varit relativt bra rapporter överlag, men vi ser skillnad i lönsamhet och vi ser skillnad i tillväxt. Vi ser också skillnad i kapitalisering, kanske inte minst nu när nya regelverk blir tydliga, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas.

ANNONS

Finansinspektionen har flaggat för skärpta kapitalkrav till hösten och det måste bankerna nu ta höjd för.

Nordea sticker ut

- De som sticker ut är till att börja med Nordea som ligger strax under sitt kapitalkrav, medan Handelsbanken ligger nära sitt kapitalkrav. Och sedan har vi SEB och Swedbank som ligger betydligt över sitt kapitalkrav, så det är ganska stora skillnader säger Andreas Håkansson.

Bankerna har känt av oron på marknaderna efter brexit, britternas beslut att lämna EU. Men de har kunnat tjäna pengar på att kunderna köper produkter och tjänster som ska skydda dem mot ränte- och valutarisker när osäkerheten leder till större svängningar på marknaden och fallande börskurser.

Bankernas räntenetto har länge varit under hård press på grund av det extremt låga ränteläget. Nordeas och Handelsbankens räntenetto sjönk under kvartalet, men både Nordea och Swedbank bedömer nu att pressen på räntenettot kommer att avta framöver.

Bättre än väntat

- Om vi jämför med vad vi har förväntat oss så är det egentligen bara Swedbank som går bättre än förväntat vad gäller räntenettot. Swedbank har en stigande räntenettotrend redan i dag, vilket Nordea inte har. För Nordeas del är det snarare att det ska sluta falla, säger Håkansson.

ANNONS

Swedbank bekräftar bilden av en avmattning på bolånemarknaden sedan amorteringskravet trätt i kraft den 1 juni, men det är inget som påverkar bankerna enligt Andreas Håkansson.

- Jag tror personligen att det är en väldigt tillfällig avmattning i relation till det nya amorteringskravet och sedan fortsätter det ungefär som tidigare.

Fakta: Bankernas delårssiffror

Resultat i miljoner kronor, med undantag för Nordeas resultat som är i miljoner euro.

Källa: Bankernas delårsrapporter

ANNONS