Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam. Arkivbild.
Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam. Arkivbild.

Kritiska ägare passar på ansvarsfrågan

Flera av storägarna är besvikna och kritiska till Swedbanks utredning om penningtvätt, men håller tyst om hur de ska agera på bolagsstämman. Men de största ägarna Sparbanksgruppen och Folksam gör tummen upp.

ANNONS
|

På fredagsmorgonen släpptes den så kallade statusrapporten från Forensic Risk Alliance (FRA) som väntades bringa klarhet över misstankarna om Swedbanks inblandning i omfattande penningtvätt i Baltikum, som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade i februari.

Men utredningen ger egentligen inga svar på om det förekommit någon penningtvätt – något som storägarna AMF och Alecta också konstaterar:

Återställer inte förtroende

"Vi hade förväntat oss mer, och vår bedömning är att det krävs mer för att stärka förtroendet för banken. Vi är inte nöjda med beskedet att den fortsatta processen inte ska redovisas så öppet som möjligt", skriver AMF:s vd Johan Sidenmark i en kommentar.

ANNONS

Han anser att det är viktigt att FI nu får möjlighet att granska saken vidare och att banken fullt ut samarbetar i den utredningen.

Alecta har samma åsikt:

"Varken rapporten som presenterades i morse eller den föreslagna fortsättningen lever upp till våra förväntningar. Det behövs en grundligare genomlysning för att återställa förtroende för banken", skriver Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer i en kommentar.

Men varken han eller AMF vill svara på hur de kommer att agera på bolagsstämman, om man kommer att rösta för ansvarsfrihet eller inte.

Tvekar inte

Storägaren Sparbanksgruppen är desto tydligare:

"På bolagsstämman i nästa vecka ska ägarna ta ställning till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen och vd, och det har hittills inte kommit någonting till vår kännedom som rör 2018 års verksamhet, därför tvekar vi inte på att rösta ja till revisorernas förslag", skriver Lennart Haglund, ordförande för Sparbankernas ägareförening, i ett mejl till TT.

Att styrelsen har fullt förtroende för vd, "tolkar vi som att inget har framkommit som gör att de tvekar på förtroendet", skriver Haglund som också är ordförande i Swedbanks valberedning.

Folksam, som är den näst största ägaren i Swedbank, är också nöjt med FRA:s rapport som man anser rätar ut många frågetecken.

- Det är bra att den är så omfattande som den är och att slutsatserna är så tydliga, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig.

ANNONS

Efter att ha läst rapporten konstaterar hon att den ger svar på många av de frågor som storägaren ville ställa.

- Det är uppenbart att penningtvätt och kriminella har utnyttjat banksystemet under en lång tid.

I samband med rapporten meddelade Swedbanks vd Birgitte Bonnesen att en specialiserad enhet skapats i syfte att motarbeta finansiell brottslighet.

FI:s utredning viktigast

Carina Lundberg Markow välkomnar de organisatoriska förändringar som Swedbank aviserat att man kommer att göra.

TT: Har ni fortsatt förtroende för bankens vd och styrelse?

- Vårt förslag till styrelse står fast. Det har inte kommit fram någon information som gör att vi omprövar vår värdering. Vi har fortsatt förtroende för vd och styrelsen.

Den 28 mars hålls Swedbanks årsstämma då frågan om ansvarsfrihet kommer att lyftas.

- Vi avser att ge styrelsen ansvarsfrihet, säger Carina Lundberg Markow och tillägger att man inte har några planer på att väcka åtal mot styrelsen eller vd:n.

ANNONS

På en punkt är hon enig med AMF och Alecta, nämligen att det viktigaste just nu är den utredning som Finansinspektionen startat tillsammans med de baltiska myndigheterna.

TT

Fakta: Största ägarna

Ägare Aktieinnehav, %

Sparbanksgruppen 10,7

Folksam 7,0

Alecta 4,8

Swedbank Robur fonder 4,7

AMF 4,4

Sparbanksstiftelser 3,4

Blackrock 2,6

Vanguard 2,6

Norges Bank 2,2

Källa: Swedbank

ANNONS